Konferencje | Wydział Filologiczny

Konferencje

UG Gdańsk PTL
Harmonia Poradnia Pracownia

 

Katedra Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego
oraz
Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Gdańsku
Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku

zapraszają na

Ogólnopolską Konferencję

Zaburzenia komunikacji pisemnej w perspektywie logopedycznej

Gdańsk, 3 czerwca 2017 r.
Katedra Logopedii
ul. Wita Stwosza 58

 

Na konferencji wystąpią wybitni specjaliści z różnych ośrodków akademickich w kraju zajmujący się problemami zaburzeń czytania i pisania. Na konferencję zapraszamy wszystkich zainteresowanych tytułową problematyką: logopedów, polonistów, nauczycieli wczesnej edukacji, pedagogów i psychologów.

Podczas konferencji odbędzie się promocja tomu pt. "Zaburzenia komunikacji pisemnej" pod red. Anety Domagały i Urszuli Mireckiej (UMCS).

Komitet Naukowy

prof. UG, dr hab. Stanisław Milewski (przewodniczący)
prof. UwB, dr hab. Elżbieta Awramiuk
prof. dr hab. Marta Bogdanowicz
prof. UG, dr hab. Ewa Czaplewska
dr hab. Aneta Domagała
prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis
prof. UG, dr hab. Małgorzata Lipowska
prof. dr hab. Edward Łuczyński
prof. UMCS, dr hab. Urszula Mirecka

Komitet Organizacyjny

wiceprezydent Piotr Kowalczuk
dr Barbara Kamińska (sekretarz)
dr Agnieszka Banaszkiewicz
dr Katarzyna Kaczorowska-Bray
mgr Kamila Talaśka
mgr Iwona Tor
mgr Michał Szczepański

 

Opłata konferencyjna w wysokości 150 zł obejmuje udział w obradach, materiały konferencyjne oraz poczęstunek w trakcie przerwy kawowej. Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie uczestnictwa w konferencji.

Dla studentów z Naukowego Koła Logopedów i doktorantów Katedry Logopedii udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o przesyłanie wypełnionego formularza zgłoszenia biernego udziału wraz z dowodem wpłaty (lub jego kopią) najpóźniej do 15 maja 2017 r. pod adres: seklog@ug.edu.pl; logbk@ug.edu.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłat prosimy dokonywać na podany niżej numer konta, podając koniecznie tytuł wpłaty:

KF-19-17 Ogólnopolska Konferencja „Zaburzenia komunikacji pisemnej w perspektywie logopedycznej” 3 czerwca 2017 r., imię i nazwisko uczestnika.

Numer konta UG: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Bieżące informacje na temat konferencji będą również umieszczane na Facebooku: facebookKatedry Logopedii

 

  Z wyrazami szacunku
 

Organizatorzy

 

Dokumenty konferencyjne

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Miklaszewska
Treść wprowadzona przez: Anna Miklaszewska
Ostatnia modyfikacja: pt., 26.05.2017 r., 10:11
Data publikacji: czw., 30.03.2017 r., 13:13