Katedra Logopedii | Wydział Filologiczny

Katedra Logopedii

80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 58
sekretariat pokój nr 126
tel. 58 523 23 63
fax 58 523 23 64

e-mail: seklog@ug.edu.pl

 

Sekretariat Katedry Logopedii jest czynny: 

od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 - 14.00.

 

Kierownik: prof. zw. dr hab. Edward Łuczyński

 

Katedra Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego została powołana w roku 2009 na bazie istniejącego od roku 1974 Zakładu Logopedii.

Działalność naukowa Katedry koncentruje się na problematyce komunikacji językowej w normie i patologii, diagnozy i terapii zaburzeń mowy, prawidłowości i nieprawidłowości rozwoju osobniczego mowy oraz na różnych zagadnieniach związanych bezpośrednio lub pośrednio z logopedią.

Zadania dydaktyczne Katedry skupione są głównie na organizacji i prowadzeniu zajęć na powołanym w roku akademickim 2007/2008 międzyuczelnianym (wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym) kierunku Logopedia, przygotowującym absolwentów do zawodu logopedy, oraz na prowadzeniu podyplomowych studiów logopedycznych o profilu ogólnym (Podyplomowe Studia Logopedyczne, Podyplomowe Uzupełniające Studia Terapii Logopedycznej) lub specjalistycznym (Podyplomowe Studia Neurologopedyczne, Podyplomowe Studia Surdologopedyczne, Podyplomowe Studia Wczesnej Interwencji Logopedycznej, Podyplomowe Studia Logopedii Medialnej, Podyplomowe Studia Emisji i Higieny Głosu). W 2014 roku zostały uruchomione specjalistyczne studia podyplomowe dla logopedów: Podyplomowe Studia GerontologopedycznePodyplomowe Studia Oligofrenologopedyczne. Pracownicy Katedry obsługują też zajęcia o profilu logopedycznym na kierunku Wczesna edukacja i logopedia na Wydziale Nauk Społecznych UG oraz na kierunkach o specjalności nauczycielskiej różnych wydziałów UG.

Katedra Logopedii ściśle współpracuje z wieloma placówkami naukowymi, dydaktycznymi i klinicznymi w kraju i za granicą, m.in. z Instytutem Pedagogiki Korekcyjnej Rosyjskiej Akademii Nauk, z Moskiewskim Uniwersytetem Pedagogicznym im. A. Szołochowa w Moskwie i z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

Katedra Logopedii jest w stałym kontakcie z międzynarodową organizacją skupiającą logopedów CIPLOL.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Miklaszewska
Treść wprowadzona przez: Anna Miklaszewska
Ostatnia modyfikacja: czw., 14.07.2016 r., 14:18
Data publikacji: pt., 21.11.2008 r., 0:00