Wydarzenia, seminaria, konferencje | Wydział Filologiczny

Seminaria naukowe dla studentów

Serdecznie zapraszamy dnia 29 marca na następujące seminaria:

 

11.30-13.00 sala 359

А.Н. Черняков: "Новая коммуникабельность: русский язык в Интернете"

Т.В. Цвигун: "Слово после молчания: опыт русского авангарда"

 

11.30-13.00 sala 260

О.М. Вертинская "Языковая игра в сети"

И.Н. Лукьяненко "Грамматика текста: И скучно и грустно М. Лермонтова"

 

dr Tatiana Kopac

dr Joanna Mampe

mgr Małgorzata Marciszewska

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: sob., 04.03.2017 r., 20:38
Data publikacji: sob., 04.03.2017 r., 20:21

Dyktando z języka rosyjskiego

Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich zaprasza studentów i uczniów do udziału w konkursie,

który odbędzie się 28 marca 2017 roku o godz. 10.00 na Wydziale Filologicznym.

Dla zwycięzców przewidziane są cenne nagrody.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: pon., 20.02.2017 r., 14:29
Data publikacji: pon., 20.02.2017 r., 14:29

I Konkurs Piosenki Rosyjskiej

Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich

zaprasza studentów i uczniów do wzięcia udziału w 

 

Zdjęcie użytkownika Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG.

 

I Konkursie Piosenki Rosyjskiej

 

 

Ramy repertuarowe:

Współczesne rosyjskie piosenki popularne

Rosyjska poezja śpiewana

Rosyjskie szlagiery różnych lat

Rosyjska piosenka autorska

 

Oczekujemy na zgłoszenia indywidualne i grupowe

(studenci – dwa kontrastujące utwory, uczniowie – jeden).

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie nagrań w wersji demo w celu wyłonienia finalistów konkursu.

 

Nagrania demo należy dostarczyć do 31.03.2017

roku organizatorom konkursu:

  • Dr Tatiana Kopac

(pok. 231, mail: tatiana.kopac@ug.edu.pl)

 

  • Mgr Svetlana Pavlenko

(pok. 282 mail: svetlana.pavlenko@ug.edu.pl)

 

Finał Konkursu w dwóch kategoriach:

1) Studenci 2) Uczniowie

odbędzie się 26.04.2017 r.

w Sali Teatralnej  (019)

Wydział Filologiczny/Neofilologia

(ul. Wita Stwosza 51)

Regulamin konkursu i karta uczestnika

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: pon., 27.02.2017 r., 19:07
Data publikacji: ndz., 19.02.2017 r., 22:11

Spotkanie organizacyjne Koła teatralnego

Świat jest teatrem, aktorami ludzie...

(William Shakespeare)

 

Serdecznie  zapraszam  na spotkanie  organizacyjne

Koła teatralnego.

Fragmenty  sztuk  teatralnych, inscenizacje wierszy,  skecze – wszystko w języku rosyjskim!

Świetna okazja do ćwiczenia wymowy,

poznawania perełek kultury rosyjskiej i wspólnej zabawy w teatr.

Na wszystkich chętnych

czekam w dniu 22 lutego (środa)

o g. 16.30  w gab. 231    

ZałącznikWielkość
PDF icon teatralne_kolko.pdf595.79 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: czw., 16.02.2017 r., 16:29
Data publikacji: czw., 16.02.2017 r., 16:17

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

UWAGA STUDENCI

FILOLOGII ROSYJSKIEJ I ROSJOZNAWSTWA

W dniach 15.02.-2.03.2017 r. trwa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na przyszły rok akademicki z możliwością odbycia semestru studiów (semestr zimowy) na następujących uczelniach:

NEW BULGARIAN UNIVERSITY (SOFIA, BUŁGARIA)

WIELKOTYRNOWSKI UNIWERSYTET IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO (WIELKIE TYRNOWO, BUŁGARIA)

UNIWERSYTET OSTRAWSKI (OSTRAWA, CZECHY)

UNIVERSITAT ZU KOLN (KOLONIA, NIEMCY)

VILNIAUS UNIVERSITETAS (WILNO, LITWA)

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS (WILNO, LITWA)

Spotkanie informacyjne odbędzie się dnia 22.02.2017 r. (środa), g. 14.45, p. 237.

Spotkanie rekrutacyjne (ocena złożonych dokumentów + rozmowa kwalifikacyjna) zaplanowane jest na 2.03.2017 r. (czwartek), g. 11.30, p. 237.

Osoby ubiegające się o wyjazd proszone są o złożenie następujących dokumentów:

1) zaświadczenie o średniej ocen

2) list motywacyjny

3) opinia osoby prowadzącej praktyczną naukę języka rosyjskiego

4) wypełniony i podpisany formularz stypendysty

4) dodatkowo dla osób ubiegających się o wyjazd do Niemiec – potwierdzenie znajomości języka niemieckiego

 

Przy wyborze kandydatów decydować będą następujące kryteria:

 

- znajomość języka rosyjskiego;

- oceny z pozostałych przedmiotów;

- aktywność naukowa i społeczna;

- uzasadnienie wyjazdu i plan jego wykorzystania;

- uzasadnienie wyboru uczelni i kursów.

 

Wyniki zostaną ogłoszone po spotkaniu rekrutacyjnym.

 

W związku z tym, że ogłoszona lista studentów jest natychmiast zgłaszana do bazy danych i uczelni partnerskich, niemożliwe jest wycofywanie się z zakończonej rekrutacji. Proszę zatem o przemyślane decyzje odnośnie do udziału w rekrutacji.

 

Zasady realizacji wyjazdów w ramach programu Erasmus+

1) Możliwe są wyjazdy tylko na te uczelnie, z którymi Instytut ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne (wymienione powyżej). Aktualny wykaz umów znajduje się na stronie http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020 .

2) O wyjazd mogą ubiegać się studenci 1, 2 i 3 roku I stopnia oraz 1 roku II stopnia Filologii Rosyjskiej oraz 1 i 2 roku Rosjoznawstwa.

3) Studenci 1 roku I stopnia Filologii Rosyjskiej i studenci 1 roku Rosjoznawstwa mogą ubiegać się zarówno o pobyt semestralny, jak i całoroczny. Pobyt na uczelni goszczącej nie może być jednak krótszy niż 3 miesiące, czyli 90 dni.

4) Studenci 2 roku I stopnia FR, 1 roku II stopnia FR i studenci 2 roku Rosjoznawstwa mogą ubiegać się jedynie o pobyt w semestrze zimowym.

5) Warunkowo do rekrutacji mogą przystąpić studenci 3 roku I stopnia FR, jednakże wyjazd może być zrealizowany wyłącznie w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego (pierwszego roku studiów magisterskich).

6) Miesięczne stawki stypendium:

- Czechy, Niemcy – 450 euro

- Bułgaria, Litwa – 350 euro

7) Studenci w trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie w wysokości 200 euro miesięcznie (w przeliczeniu na złotówki). Student może otrzymać to dodatkowe wsparcie materialne, jeśli w czasie trwania rekrutacji posiada ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG. Kopię takiej decyzji należy złożyć wraz z kompletem dokumentów.

8) Student ma możliwość wyjazdu na każdym poziomie studiów na łączny okres 12 miesięcy.

Koordynator Programu Erasmus w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich

DR TATIANA KANANOWICZ

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: śr., 15.02.2017 r., 23:14
Data publikacji: śr., 15.02.2017 r., 23:14

VI Międzynarodowa Olimpiada z Języka Literatury i Kultury Rosyjskiej

Serdecznie zapraszamy studentów

Uniwersytetu Gdańskiego do udziału  

w VI Międzynarodowej Olimpiadzie z Języka Literatury i Kultury Rosyjskiej

 

    W ramach współpracy z Bałtyckim Federalnym Uniwersytetem im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego jest organizatorem VI edycji Olimpiady z języka rosyjskiego  dla studentów.

I etap konkursu zostanie przeprowadzony zaocznie w terminie 01.03-31.03.2017r.

II etap przeprowadzony zostanie w Kaliningradzie w terminie 22.05-23.05.2017r.

    W I etapie konkursu udział wezmą:

·         I grupa  – studenci I i II roku studiów I stopnia (poziom podstawowy),  

·         II grupa  – studenci III roku studiów I stopnia oraz studenci I i II roku studiów II stopnia (poziom zaawansowany),

·         III grupa  – studenci rosyjskojęzyczni.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody.

Prosimy o zgłaszanie się chętnych do udziału w konkursie do 28.02.2017r.

Przy zgłaszaniu prosimy o podawanie imienia i nazwiska, kierunku i roku studiów, informacji o pochodzeniu rosyjskim oraz adresu mailowego i numeru telefonu.

Zgłoszenia przyjmują:     

mgr Irina Antonenko - iryna.antonenko@ug.edu.pl

dr Katarzyna Wądołowska-Lesner - k.lesner@ug.edu.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: czw., 09.02.2017 r., 9:30
Data publikacji: czw., 09.02.2017 r., 9:26

Staż w Państwowym Uniwersytecie im. Janki Kupały w Grodnie

     Dr Joanna Mampe i mgr Marta Noińska podczas stażu dydaktycznego na Państwowym Uniwersytecie im. Janki Kupały w Grodnie w Katedrze przygotowania językowego obywateli białoruskich i zagranicznych.
     Katedra organizuje dla studentów  letnią szkołę języka rosyjskiego. Gorąco polecamy! Więcej informacji o letniej szkole: http://rls.grsu.by/ru/

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: wt., 07.02.2017 r., 16:59
Data publikacji: wt., 07.02.2017 r., 16:54

Wręczenie nagród w konkursie Dyrektora Instytutu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką 2015/2016

   W dniu 19 stycznia 2017 roku w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich odbyło się wręczenie nagród w konkursie Dyrektora Instytutu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką (2015/2016).

    Wśród nominowanych do nagrody znalazły się prace magisterskie:

pani Oleny Jegorowej (promotor: dr hab. Alicja Pstyga, prof. UG),

pani Moniki Bielasty (promotor: dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. UG),

pani Kingi Okroj (promotor: dr hab. Diana Oboleńska, prof. UG).

    W kategorii praca licencjacka do konkursu promotorzy zgłosili badania pani Aleksandry Kimak (promotor: dr Wanda Stec) i pana Jędrzeja Sołtysiaka (promotor: dr Urszula Patocka-Sigłowy). Komisja w składzie: dr hab. Monika Rzeczycka, prof. UG (Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej), dr hab. Zoja Nowożenowa, prof. UG (Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki), dr hab. Tomasz Lisowski, prof. nadzw. (Pracownia Sinologii), dr Anna Hau (Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka), przyznała nagrodę w kategorii praca magisterska pani Kindze Okroj za badanie pt. "Концепция андрогинной сущности в дневниках Зинаиды Гиппиус". Nagrodę za najlepszą pracę licencjacką odebrał absolwent rosjoznawstwa pan Jędrzej Sołtysiak, który badał "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na transformację gospodarczą Federacji Rosyjskiej". Nagrody wręczyły dyrektor IRSW dr hab, Diana Oboleńska, prof. UG i przewodnicząca kapituły konkursowej dr hab, Monika Rzeczycka, prof. UG. Zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje! 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: śr., 25.01.2017 r., 22:39
Data publikacji: śr., 25.01.2017 r., 22:34

Kurs podnoszenia kwalifikacji „Nauczanie języka rosyjskiego jako obcego we współczesnym środowisku edukacyjnym”

    W dniach 13-15 stycznia pracownicy Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego wzięli udział w kursie podnoszenia kwalifikacji opracowanym dla nauczycieli akademickich przez  Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów (RUDN) w Moskwie. 20 godzinny kurs  zatytułowany „Nauczanie języka rosyjskiego jako obcego we  współczesnym środowisku edukacyjnym” poprowadziła pani dr Irina Masłowa (RUDN). W ramach  kursu odbyła się również telekonferencja dotycząca wykorzystania w procesie nauczania języka rosyjskiego materiałów cyfrowych. Wykład poprowadziła profesor Larysa Dunajewa z Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łomonosowa w Moskwie (MGU). Po zakończeniu kursu wykładowcy otrzymali certyfikaty międzynarodowe.

    Organizację przedsięwzięcia koordynowała dr Aleksandra Klimkiewicz z Katedry Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka.

   Instytut Rusycystyki i  Studiów Wschodnich UG w ramach umiędzynarodowienia uczelni i  Wydziału podpisał z Rosyjskim Uniwersytetem Przyjaźni Narodów w Moskwie umowę ramową dotycząca współpracy naukowej. 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: śr., 25.01.2017 r., 22:45
Data publikacji: śr., 25.01.2017 r., 22:05

WYKŁAD PROF. DR HAB. ANNY BEDNARCZYK

KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEGO I TRANSLATORYKI

INSTYTUTU RUSYCYSTYKI I STUDIÓW WSCHODNICH

ZAPRASZA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW

NA WYKŁAD PROF. DR HAB. ANNY BEDNARCZYK

ANALIZA PRETRANSLATORSKA NA PRZYKŁADZIE TEKSTÓW POETYCKICH

WYKŁAD ODBĘDZIE SIĘ 24 STYCZNIA (WTOREK) O GODZ. 8:00 W AULI 022 (BUDYNEK NEOFILOLOGII)

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: wt., 17.01.2017 r., 11:12
Data publikacji: wt., 17.01.2017 r., 11:12

Strony