Erasmus | Wydział Filologiczny

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

UWAGA STUDENCI

FILOLOGII ROSYJSKIEJ I ROSJOZNAWSTWA

W dniach 15.02.-2.03.2017 r. trwa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na przyszły rok akademicki z możliwością odbycia semestru studiów (semestr zimowy) na następujących uczelniach:

NEW BULGARIAN UNIVERSITY (SOFIA, BUŁGARIA)

WIELKOTYRNOWSKI UNIWERSYTET IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO (WIELKIE TYRNOWO, BUŁGARIA)

UNIWERSYTET OSTRAWSKI (OSTRAWA, CZECHY)

UNIVERSITAT ZU KOLN (KOLONIA, NIEMCY)

VILNIAUS UNIVERSITETAS (WILNO, LITWA)

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS (WILNO, LITWA)

Spotkanie informacyjne odbędzie się dnia 22.02.2017 r. (środa), g. 14.45, p. 237.

Spotkanie rekrutacyjne (ocena złożonych dokumentów + rozmowa kwalifikacyjna) zaplanowane jest na 2.03.2017 r. (czwartek), g. 11.30, p. 237.

Osoby ubiegające się o wyjazd proszone są o złożenie następujących dokumentów:

1) zaświadczenie o średniej ocen

2) list motywacyjny

3) opinia osoby prowadzącej praktyczną naukę języka rosyjskiego

4) wypełniony i podpisany formularz stypendysty

4) dodatkowo dla osób ubiegających się o wyjazd do Niemiec – potwierdzenie znajomości języka niemieckiego

 

Przy wyborze kandydatów decydować będą następujące kryteria:

 

- znajomość języka rosyjskiego;

- oceny z pozostałych przedmiotów;

- aktywność naukowa i społeczna;

- uzasadnienie wyjazdu i plan jego wykorzystania;

- uzasadnienie wyboru uczelni i kursów.

 

Wyniki zostaną ogłoszone po spotkaniu rekrutacyjnym.

 

W związku z tym, że ogłoszona lista studentów jest natychmiast zgłaszana do bazy danych i uczelni partnerskich, niemożliwe jest wycofywanie się z zakończonej rekrutacji. Proszę zatem o przemyślane decyzje odnośnie do udziału w rekrutacji.

 

Zasady realizacji wyjazdów w ramach programu Erasmus+

1) Możliwe są wyjazdy tylko na te uczelnie, z którymi Instytut ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne (wymienione powyżej). Aktualny wykaz umów znajduje się na stronie http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020 .

2) O wyjazd mogą ubiegać się studenci 1, 2 i 3 roku I stopnia oraz 1 roku II stopnia Filologii Rosyjskiej oraz 1 i 2 roku Rosjoznawstwa.

3) Studenci 1 roku I stopnia Filologii Rosyjskiej i studenci 1 roku Rosjoznawstwa mogą ubiegać się zarówno o pobyt semestralny, jak i całoroczny. Pobyt na uczelni goszczącej nie może być jednak krótszy niż 3 miesiące, czyli 90 dni.

4) Studenci 2 roku I stopnia FR, 1 roku II stopnia FR i studenci 2 roku Rosjoznawstwa mogą ubiegać się jedynie o pobyt w semestrze zimowym.

5) Warunkowo do rekrutacji mogą przystąpić studenci 3 roku I stopnia FR, jednakże wyjazd może być zrealizowany wyłącznie w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego (pierwszego roku studiów magisterskich).

6) Miesięczne stawki stypendium:

- Czechy, Niemcy – 450 euro

- Bułgaria, Litwa – 350 euro

7) Studenci w trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie w wysokości 200 euro miesięcznie (w przeliczeniu na złotówki). Student może otrzymać to dodatkowe wsparcie materialne, jeśli w czasie trwania rekrutacji posiada ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG. Kopię takiej decyzji należy złożyć wraz z kompletem dokumentów.

8) Student ma możliwość wyjazdu na każdym poziomie studiów na łączny okres 12 miesięcy.

Koordynator Programu Erasmus w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich

DR TATIANA KANANOWICZ

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: czw., 16.02.2017 r., 16:09
Data publikacji: czw., 16.02.2017 r., 16:09

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ Nowości w programie

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z KANDYDATAMI ODBĘDZIE SIĘ

3.03. (CZWARTEK) O GODZ. 11.30. W P. 237.

 

 

Osoby ubiegające się o wyjazd proszone są o złożenie następujących dokumentów:

1) zaświadczenie o średniej ocen

2) list motywacyjny

3) opinia osoby prowadzącej praktyczną naukę języka rosyjskiego

4) dodatkowo dla osób ubiegających się o wyjazd do Niemiec – potwierdzenie znajomości języka niemieckiego

Nowości w programie:

1) każdemu studentowi przysługuje prawo do 12-miesięcznego pobytu na uczelni goszczącej na każdym stopniu studiów;

2) studenci w trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymać dodatkowy grant.

 

dr Tatiana Siniawska-Sujkowska

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: śr., 24.02.2016 r., 8:38
Data publikacji: śr., 24.02.2016 r., 8:31

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2016/2017

UWAGA STUDENCI

2 ROKU I STOPNIA

 I

1 ROKU II STOPNIA

FILOLOGII ROSYJSKIEJ I ROSJOZNAWSTWA

Zaczyna się rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na przyszły rok akademicki z możliwością odbycia semestru studiów (semestr zimowy) na następujących uczelniach:

NEW BULGARIAN UNIVERSITY (SOFIA, BUŁGARIA)

WIELKOTYRNOWSKI UNIWERSYTET IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO (WIELKIE TYRNOWO, BUŁGARIA)

UNIWERSYTET OSTRAWSKI (OSTRAWA, CZECHY)

UNIVERSITAT ZU KOLN (KOLONIA, NIEMCY)

VILNIAUS UNIVERSITETAS (WILNO, LITWA)

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS (WILNO, LITWA)

 

 

Wszystkich chętnych zapraszam na spotkanie informacyjne dnia 22.02. (poniedziałek), g. 10.45, p. 237.

DR TATIANA SINIAWSKA-SUJKOWSKA

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: ndz., 14.02.2016 r., 15:22
Data publikacji: ndz., 14.02.2016 r., 15:22

Erasmus

Drodzy koledzy i koleżanki!

Jak co roku rozpoczyna się rekrutacja na wyjazdy kadry akademickiej w ramach programu Erasmus+.

Wyjazdy można zrealizować w następujących uczelniach:

1.  New Bulgarian University, Sofia, Bułgaria

2. Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa, Czechy

3. Universidad de Granada, Granada, Hiszpania

 

Aby zakwalifikować się na wyjazd, należy skontaktować się z koordynatorem uczelni partnerskiej w celu podpisania Mobility Agreement for Teaching (dozwolone są skany). Ten dokument, podpisany przez koordynatora uczelni przyjmującej, należy złożyć wraz z Wnioskiem o dofinansowanie wyjazdu do 03.11.2014 r. w pokoju 4.47. u dr T. Siniawskiej-Sujkowskiej. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po zebraniu Komisji Rekrutacyjnej w okresie od 3.11. do 10.11.2014 r. Przypominam, że na Wydziale Filologicznym w tym roku (dla wszystkich Instytutów) można zrealizować 6 wyjazdów.

 

Pierwszeństwo przy rekrutacji mają:

- osoby aplikujące o wyjazd po raz pierwszy

- osoby prowadzące zajęcia po rosyjsku

- osoby, bezpośrednio zaangażowane w realizację działań Erasmusowych.

Wyjazd należy planować tak, aby zmieścić się w okresie od 15.11.2014 do 13.07.2015 r. Wyjazd może obejmować minimalnie 2 dni roboczemaksymalnie 5 dni roboczych. Niezależnie od ilości dni należy planować minimalnie 8 godzin zajęć dydaktycznych

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału!

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: wt., 14.10.2014 r., 13:25
Data publikacji: wt., 14.10.2014 r., 13:25