Sesja egzaminacyjna | Wydział Filologiczny

Organizacja letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2016/2017

Organizacja letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2016/2017
Letnia sesja egzaminacyjna trwa od 12 czerwca 2017 r. do 25 czerwca 2017 r.
Sesja poprawkowa trwa od 04 września 2017 r. do 17 września 2017 r.

1.      Studentowi przysługuje możliwość zdawania jednego egzaminu poprawkowego
z każdego przedmiotu, z którego uzyskał ocenę niedostateczną w podstawowym terminie lub utracił taki termin.

2.      Utratę terminu powoduje niespełnienie przez studenta warunków dopuszczających go do egzaminu lub nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie.

3.      Student, który nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie, jest zobowiązany do przedstawienia egzaminatorowi usprawiedliwienia nieobecności w terminie 7 dni od dnia ustania jej przyczyn. Egzaminator, uwzględniając usprawiedliwienie, wyznacza dodatkowy termin egzaminu. W przypadku nieuwzględnienia usprawiedliwienia, studentowi przysługuje odwołanie do dziekana w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia podjętego przez egzaminatora.

4.      Za zgodą dziekana i egzaminatora student, który spełnia warunki umożliwiające przystąpienie do egzaminu, może do niego przystąpić w innym terminie (traktowanym jako pierwszym) – także przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, jednak nie później niż przed jej zakończeniem.

5.      W przypadku, gdy przedmiot kończy się egzaminem, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie obowiązkowych zajęć z tego przedmiotu, jeżeli plan studiów lub program kształcenia przewiduje takie zajęcia. Termin zaliczenia zajęć warunkujących dopuszczenie do egzaminu określa dziekan. Na Wydziale Filologicznym zaliczenie zajęć warunkujących przystąpienie do egzaminu należy uzyskać najpóźniej w dniu poprzedzającym datę egzaminu.

6.      17 października 2017 r. jest ostatecznym dniem, do którego dziekan, na prośbę studenta, w wyjątkowych przypadkach może przedłużyć termin zdawania konkretnego egzaminu. Podanie w tej sprawie powinno być złożone w dziekanacie do dnia 17 września 2017 r. Po tym terminie podania nie będą przyjmowane.

7.      Szczegółowy harmonogram sesji egzaminacyjnej zostanie umieszczony na stronach Instytutów i Katedr najpóźniej 05 czerwca 2017 r.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: pon., 22.05.2017 r., 7:32
Data publikacji: pon., 22.05.2017 r., 7:32

Egzamin poprawkowy z Historii literatury anglojęzycznej w zarysie dla sudiów niestacjonarnych

Egzamin poprawkowy z Historii literatury anglojęzycznejw zarysie dla sudiów niestacjonarnych

26.02.2017(niedziela)  godz. 16.30 sala 165

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: pon., 13.02.2017 r., 7:12
Data publikacji: pon., 13.02.2017 r., 7:12

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2016/2017

  

  Terminy sesji egzaminacyjnej zima 2016/2017 30.01-5.02 ILSiT
    godzina rok, kierunek przedmiot nauczyciel sala
poniedziałek 30.01.2017 9.00 2 L3DZ  lingwistyka Historia lit. WB prof. Sakowicz  
  30.01.2017 11.00 3 L3DZ lingwityka Wybrane zagadnienia ze studiów amerykanskich prof. Lankiewicz 261
- - - - - - -
wtorek 31.01.2017 9.30 2 rok Lingwistyki GOJA dr Grabowska 261
  31.01.2018 09.00 2 rok MSU Lingwistyka PNJN dr Rozalowska 165
  31.01.2019 10.30-11.30 3 rok Lingwistyka Tłumaczenia ang-pol dr Grzegorczyk 362
- - - - - - -
środa 1.02.2017 10.15 I rok Lingwistyka Wstęp do językoznawstwa prof. Grabarek 261
  1.02.2017 10.15 II rok Lingwistyka Gramatyka opisowa języka niemieckiego prof. Biaduń 261
  1.02.2017 10.15 III rok Lingwistyka Gramatyka kontrastywna języka niemieckiego prof. Biaduń 261
- - - - - - -
czwartek 2.02.2017 10.-.10.45 II rok Lingwistyka Gramatyka kontrastywna  dr Grzegorczyk 261
  2.02.2017 13.30-15.30 II MSU PNJA dr Aldridge 261
- - - - - - -
piątek 3.02.2017 9.30- 11   GOJA dr Grabowska 261
- - - - - - -
sobota 4.02.2017 13.00 I ZAO   dr Kowalski 164
  4.02.2017 11.00 I ZAO Literatura prof. Lankiewicz 261
- - - - - - -
             
niedziela 5.02.2017          

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: pon., 30.01.2017 r., 14:05
Data publikacji: pon., 16.01.2017 r., 7:24

Harmonogram egzaminów w roku akademickim 2015

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Harmonogram sesji letniej 2015_201663.5 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Bogucka
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: ndz., 05.06.2016 r., 8:09
Data publikacji: śr., 30.05.2012 r., 0:00