Opis kierunku | Wydział Filologiczny

Opis kierunku

 

Lingwistyka stosowana to kierunek, który umożliwia uzyskanie zaawansowanych kompetencji w zakresie języka angielskiego i niemieckiego, ponieważ wszystkie przedmioty teoretyczne i praktyczne prowadzone są równolegle w obu tych językach (praktyczna nauka jęz. ang., praktyczna nauka jęz. niem., tłumaczenia angielsko-polskie i polsko-angielskie, tłumaczenia niemiecko-polskie i polsko-niemieckie, warianty narodowe języka angielskiego i niemieckiego, gramatyka opisowa języka angielskiegi i niemieckiego). Nasi studenci rozpoczynają również na drugim roku studiów naukę wybranego przez siebie języka - francuskiego lub hiszpańskiego. Studenci lingwistyki mają możliwość studiowania w ramach programu Erasmus na uniwersytetach w Niemczech, Hiszpanii i Słowacji. Przy Katedrze Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki działa również koło naukowe Translator, w ramach którego można doskonalić swoje umiejętności translatorskie. Absolwenci lingwistyki stosowanej mogą znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie niezbędna jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego i niemieckiego, np. w biurach tłumaczeń i wydawnictwach, w mediach, w sektorze usług edukacyjnych, w filiach firm zagranicznych w Polsce, w instytucjach Unii Europejskiej, na lotniskach i w obsłudze ruchu turystycznego. 

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU 

Studia stacjonarne I stopnia: translatoryczna

Studia niestacjonarne I stopnia: bez specjalności

Studia stacjonarne II stopnia: specjalność translatoryczna

Studia podyplomowe: „Metodyka nauczania języka angielskiego i niemieckiego”, na których uzyskać można uprawnienia do nauczania tych języków w szkołach.   

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Artur Piekur
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 14.05.2014 r., 8:45
Data publikacji: wt., 24.11.2009 r., 0:00