Lingwistyka stosowana | Wydział Filologiczny

LINGWISTYKA STOSOWANA

W roku akademickim 2009/2010 planujemy uruchomienie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia z językiem niemieckim i angielskim jako języki podstawowe. Obydwa w tej samej ilości godzin. Do tego dochodzi lektorat trzeciego języka (np. Hiszpańskiego). W dalszej kolejności planujemy:
 • uruchomić studia niestacjonarne
 • studia drugiego stopnia
 • studia podyplomowe
Na specjalności kształcić się będzie tłumaczy spełniających podstawowe wymagania stawiane tłumaczom Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Aby zostać zawodowym tłumaczem ustnym wymagana jest umiejętność biegłego tłumaczenia w ramach trzech języków oraz zalecana znajomość przynajmniej jednego języka na niższym poziomie. Na studiach pierwszego stopnia chcielibyśmy się skoncentrować na tłumaczeniach pisemnych, natomiast na planowanych studiach drugiego stopnia na tłumaczeniach ustnych.
Absolwent spełnia podstawowe wymagania Unii Europejskiej odnośnie tłumaczy, a po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych może też pracować jako nauczyciel języka angielskiego lub niemieckiego.
 
Należy zarejestrować się w IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów), irk.ug.gda.pl, wybrać kierunek i dokonać opłaty rekrutacyjnej. Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną korzystając z elektronicznie wygenerowanego konta kandydata w systemie. Rejestracja trwa od 30.06 – 07.07. Lista wstępnie zakwalifikowanych: 10.07. Kandydat z listy zobowiązany jest w terminie 7 dni kalendarzowych dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów w tekturowej teczce.
 
Dokumenty:
 • wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania o przyjęcie na studia
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
 • aktualne zaświadczenie lekarskie (3 m-ce)
 • poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • 4 aktualne fotografie
 
Konkurs świadectw dojrzałości z przedmiotów:
 • język angielski  0,4 X ocena, np. x 5,0
 • język niemiecki 0,4
 • język polski 0,2
poziom rozszerzony x 1,5, np.: 5,0 x 0,4 x 1,5
 
Wyniki ogłaszane są po zakończeniu każdej z części postępowania rekrutacyjnego w formie elektronicznej oraz w postaci list wywieszanych w miejscu urzędowania komisji.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: śr., 13.01.2010 r., 11:36