Katedry i kierunki badawcze | Wydział Filologiczny

Katedry i kierunki badawcze w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich

 

Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki 

(Division of Eastern-Slavic Languages and Translation Studies)

Kierownik – dr hab. Alicja Pstyga, prof. nadzw.

tel.: +48 58 523 30 75

email: finap@ug.edu.pl

 

Obszary badań:

•   Leksykologia, frazeologia, morfologia, składnia, semantyka i stylistyka współczesnego języka rosyjskiego w różnych ujęciach metodologicznych

•   Współczesny dyskurs rosyjski

•   Zagadnienia lingwistyki funkcjonalnej, kognitywnej i korpusowej

•   Innowacje językowe

•   Językoznawstwo porównawcze (język rosyjski w konfrontacji z innymi językami słowiańskimi)

•   Teoria przekładu (relacje polsko-rosyjskie i rosyjsko-polskie)

•   Komunikacja międzykulturowa

 

 

 Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka

(Division of Communication Pragmatics and Language Acquisition)

Kierownik – dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. nadzw.

tel.: +48 58 523 30 38

email: zanna.sladkiewicz@ug.edu.pl

 

Obszary badań:

•   Proces akwizycji języka, kompetencja komunikacyjna w języku obcym

•   Osobowość językowa w aspekcie kognitywistycznym i psycholingwistycznym

•   Zagadnienia glottodydaktyki

•   Perswazja językowa w różnych dyskursach.

•   Zagadnienia psycholingwistyki i socjolingwistyki

•   Pragmatyka komunikacyjna

•   Praktyczna nauka języka rosyjskiego

 

 

Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej

(Division of Russian Studies, Russian Literature and Culture)

Kierownik – dr hab. Irena Fijałkowska-Janiak, prof. nadzw.

tel.: +48 58 523 30 38

email: irena.fijalkowska@ug.edu.pl

 

Obszary badań:

•   Proces historycznoliteracki w Rosji

•   Literatura staroruska

•   Rosyjski modernizm

⁃                 Literatura powszechna i literatura rosyjska

•   Problematyka filozoficzna i poetyka współczesnej prozy rosyjskiej

•   Ezoteryzm w literaturze rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku

•   Kultura rosyjska

•   Komparatystyczne badania folkloru i literatury rosyjskiej

⁃                 Zapomniane arcydzieła literatury światowej

⁃                 Badania komparatystyczne: literatury porównawcze

⁃                 Komunikowanie polityczne

⁃                 Autoprezentacja i kreowanie wizerunku publicznego

⁃                 Przemiany polskiego i rosyjskiego dyskursu publicznego

⁃                 Kreowanie wizerunku Rosji i Rosjan w polskich mediach

 

Pracownia Sinologii

Kierownik – dr hab. Tomasz Lisowski, prof. nadzw.

tel.: +48 58 523 21 24

email: tomasz.lisowski@ug.edu.pl

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pon., 20.03.2017 r., 10:25
Data publikacji: pon., 08.09.2008 r., 0:00