Sylwetka absolwenta | Wydział Filologiczny

SYLWETKA ABSOLWENTA

  • Filologia romańska
Absolwent studiów pierwszego stopnia przede wszystkim biegle posługuje się językiem francuskim. Dobrze orientuje się w historii literatury i kultury krajów francuskojęzycznych, jak również we współczesnym życiu kulturalnym tych krajów. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu humanistycznemu potrafi analizować i interpretować różnorodne zjawiska mające związek z językiem francuskim i kulturą krajów francuskojęzycznych. Jest w pełni świadomy procesów zachodzących w języku francuskim, dzięki czemu rozumie mentalność ludzi pochodzących z kręgu kulturowego objętego tym językiem. Cechuje go otwartość na drugiego człowieka, zdolność dostosowywania się do nowych sytuacji oraz do samodzielnego myślenia – wszystko, co powinno cechować współczesnego humanistę.
Absolwent studiów drugiego stopnia posługuje się językiem francuskim w stopniu zbliżonym do rodowitego mieszkańca tego obszaru językowego. Bardzo dobrze orientuje się we współczesnej literaturze i kulturze krajów francuskojęzycznych, jak również w procesach zachodzących we współczesnym języku francuskim. Język ten jest dla niego środkiem umożliwiającym poznawanie współczesnego człowieka i świata: absolwent potrafi interpretować zjawiska językowe i kulturowe w ich wymiarze antropologicznym. Dysponuje wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami pozwalalającymi mu na tłumaczenie literatury oraz tekstów specjalistycznych. Posiada głęboką świadomość etycznych aspektów swojej pracy oraz znaczenia dziedzictwa kulturowego krajów francuskojęzycznych dla zrozumienia współczesnych procesów społecznych i kulturalnych.
 
  • Iberystyka
Absolwent studiów pierwszego stopnia włada językiem hiszpańskim na poziomie B2 oraz językiem portugalskim na poziomie A2, zgodnie z wymaganiami określonymi w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. Dobrze orientuje się w historii literatury i kultury krajów hiszpańskojęzycznych, jak również we współczesnym życiu kulturalnym tych krajów. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu humanistycznemu potrafi analizować i interpretować różnorodne zjawiska mające związek z językiem hiszpańskim i kulturą krajów hiszpańskojęzycznych. Jest w pełni świadomy procesów zachodzących w języku hiszpańskim, dzięki czemu rozumie mentalność ludzi pochodzących z kręgu kulturowego objętego tym językiem. Cechuje go otwartość na drugiego człowieka, zdolność dostosowywania się do nowych sytuacji oraz do samodzielnego myślenia – wszystko, co powinno cechować współczesnego humanistę.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: śr., 09.05.2012 r., 0:00