Co po studiach? | Wydział Filologiczny

CO PO STUDIACH?

  • Filologia romańska

Francja jest drugim po Niemczech inwestorem w Polsce. Absolwenci filologii romańskiej mogą zatem znaleźć zatrudnienie w jednej z wielu francuskich firm działających na rynku polskim. Ponadto absolwenci specjalności "Translatoryka" mogą podjąć pracę w biurach tłumaczeń, wydawnictwach lub jako samodzielni tłumacze literatury i tekstów specjalistycznych. Po studiach mogą również zdobyć uprawnienia tłumacza przysięgłego. Absolwenci specjalności "Kutura i media" mogą podjąć pracę w polskich i francuskich instytucjach kultury, agencjach reklamowych oraz branży turystycznej i usługowej. Studia magisterskie dają możliwość zdobycia uprawnień nauczycielskich i pozwalają na podjęcie pracy w szkołach publicznych oraz prywatnych szkołach językowych.


  • Iberystyka

Specjalność translatoryczna daje konkretny zawód tłumacza w firmach z krajów hiszpańskojęzycznych czy tłumacza literatury. Specjalność międzykulturowa również tego nie wyklucza, a znajomość realiów krajów postkolonialnych zwiększa atrakcyjność na rynku pracy. Firmy polskie coraz częściej decydują się na inwestycje w Ameryce Łacińskiej czy Afryce. Pomorskie spółki już dziś poszukują osób mówiących po portugalsku do pracy zarówno w Polsce, jak i w Angoli czy Brazylii. Absolwent iberystyki może także pracować jako nauczyciel hiszpańskiego w szkole podstawowej (po ukończeniu kursu pedagogicznego) lub jako przewodnik lub pilot wycieczek (też po ukończeniu odpowiedniego kursu).

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: śr., 09.05.2012 r., 0:00