Informacje dla kandydatów | Wydział Filologiczny

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

  • Filologia romańska
Kandydatów na stacjonarne studia I stopnia kierunku Filologia romańska obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości. Pod uwagę brane są następujące przedmioty: język polski (mnożnik przedmiotu 0,2), język francuski (mnożnik przedmiotu 0,4) drugi język obcy, nowożytny (mnożnik przedmiotu 0,4).
Znajomość języka francuskiego nie jest wymagana.
  1. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,5. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2.  § 6 Uchwały Senatu nr 46/11 z dnia 26 maja 2011 określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5). Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą – określa § 7 Uchwały Senatu nr 46/11.
Kandydatów na stacjonarne studia II stopnia kierunku Filologia romańska obowiązuje rekrutacja według następujących kryteriów: konkurs dyplomów studiów wyższych dla absolwentów kierunków z wykładowym językiem francuskim (max. 50 pkt.) oraz konkurs dyplomów i rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim dla absolwentów innych kierunków.
  • Iberystyka
Konkurs świadectw dojrzałości z przedmiotów: język polski (0,2), język obcy (0,5) oraz jeden przedmiot do wyboru (0,3): historia, historia sztuki, WOS, geografia, drugi język nowożytny.
Znajomość języka hiszpańskiego nie jest wymagana.
Wynik matury pisemnej mnoży się przez mnożnik przedmiotu, a wynik z poziomu rozszerzonego mnoży się przez mnożnik przedmiotu i dodatkowo przez współczynnik 1,5.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: śr., 09.05.2012 r., 0:00