Kurs języka polskiego jako języka obcego | Wydział Filologiczny

Courses in the Polish Language and Culture/ Kursy języka polskiego jako obcego

 

JĘZYK POLSKI  I KULTURA POLSKA

Wymiar godzin: 75 x 45 min., zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, część zajęć przeprowadzona zostanie w terenie, w sobotę.

 

Terminy:

kurs w semestrze letnim:  13.02. 2017 – 5. 06. 2017

 

Charakterystyka kursu

Kurs języka polskiego dla osób już studiujących (lub pracujących) w Polsce,  którym znajomość języka jest potrzebna ze względów osobistych lub zawodowych. Plan kursu przewiduje 60 godzin zajęćz praktycznej nauki języka, kształcących wszystkie umiejętności (rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego, mówienie,  pisanie), oraz 15 godzin zajęć wprowadzenia do kultury polskiej realizowanych przez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Zajęcia prowadzone są przez językoznawców, pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej UG.

Liczba osób w grupie: 6-8

Cena: 1500 zł

Zgłoszenia przyjmujemy do 9. 02. 2017.

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną – ckijpug@gmail.com

Kontakt telefoniczny: dr Irena Chawrilska (tel. 507-140-186, w godzinach 18:00 – 20:00)

W zgłoszeniu proszę podać poziom znajomości języka polskiego.

 

 

Polish Language and Culture

 

Seventy five 45-minute classes: 2 afternoon classes twice a week, some classes will be held outside the Campuson Saturday.

Course dates:                          13 February 2017 – 5 June2017

 

We offer a Polish course for foreigners who study or work in Poland and want to learn Polish for personal and/or professional purposes. The course includes 30 classes of General Polish (developing all four language skills: speaking, writing, reading comprehension and listening comprehension), 30 classes of Polish for Special Purposes (depending on the participants’ needs) and 15 lectures on Polish Culture. The course is run by academic teachers employed at the Institute of Polish Philology, University of Gdańsk.

Number of students per group: 6-8

Fee:                                     1,500 Polish złotys

Enrolment deadlines:             9 February 2017

Enrolment by e-mail:              ckijpug@gmail.com

In your message, please give the name of the course and the dates.

Telephone contact:                dr Irena Chawrilska (tel. 507-140-186, in hours 18:00 – 20:00)

In your request, please provide Polish language level.

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: czw., 19.01.2017 r., 23:22
Data publikacji: czw., 19.01.2017 r., 23:22

Courses in the Polish Language and culture/ Kursy języka polskiego jako obcego

Centrum Kultury i Języka Polskiego (Centre of Polish Culture and Language)

at the Faculty of Languages, University of Gdańsk,

http://ug.edu.pl/uniwersytet/struktura_ug/wydzial_filologiczny/instytut_filologii_polskiej/centrum_kultury_i_jezyka_polskiego_cudzoziemcow

offers courses in the Polish Language and culture.

Polish in a Nutshell – at the university and with friends.

 
Forty 45-minute classes: 4 classes every day –10 days (including weekends)
 

Course dates:

Course I:  5 September 2015 – 4 October 2015

Course II: 5 February 2016 – 14 February 2016
                    
We offer an intensive adaptation course for beginners who would like to study in Poland. The programme includes the basics of the Polish language and culture. The course is run by academic teachers employed at the Institute of Polish Philology, University of Gdańsk.
 
Number of students per group: 8-12
 
Fee: 850 Polish złotys
 
Enrolment deadlines:                        
 
Course I:  21 September 2015
 
Course II: 1 February 2016
 
Enrolment by e-mail:
 
 
In your message, please give the name of the course and the dates.

 

Kursy języka polskiego jako obcego

Centrum Kultury i Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na kursy języka polskiego jako obcego:

POLSZCZYZNA W PIGUŁCE – NA UCZELNI I WŚRÓD PRZYJACIÓŁ.

Wymiar godzin: 40 X 45 min., zajęcia odbywać się będą codziennie przez 10 dni.
 
Terminy:
 
kurs I          25.09.2015  –  4.10.2015
 
kurs II          5.02.2016 –  14.02.2016
 
Charakterystyka kursu
 
Intensywny kurs adaptacyjny dla początkujących, którego celem jest przygotowanie studentów podejmujących studia na polskich uczelniach w językach obcych do życia w nowym środowisku. Materiał obejmuje podstawowe wyrażenia i zwroty oraz informacje o kulturze polskiej. Zajęcia prowadzone są przez językoznawców, pracowników naukowo--dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej UG.
 
Liczba osób w grupie: 8-12
 
Cena: 850 zł
 
Zgłoszenia przyjmujemy:
 
na kurs  I             do 21.09.2015
 
na kurs II              do  1.02.2016
 
Zgłoszenia prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną: ckijpug@gmail.com
W zgłoszeniu proszę podać tytuł kursu oraz wybrany termin.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sylwia Rzedzicka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: śr., 18.05.2016 r., 19:33
Data publikacji: czw., 04.09.2014 r., 13:47