Konferencje | Wydział Filologiczny

Konferencja JĘZYK – SZKOŁA – RELIGIA

Katedra Polonistyki Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Liceum Katolickie Collegium Marianum w Pelplinie serdecznie zapraszają do udziału w XIII ogólnopolskiej konferencji naukowej JĘZYK – SZKOŁA – RELIGIA

 

Dialogując z Innym

 

Odbędzie się ona w dniach 2–3 czerwca 2017 r. w Pelplinie.

 

Celem konferencji – tak jak w latach poprzednich – jest prezentacja wyników badawczych oraz wymiana doświadczeń między środowiskami akademickimi, których przedstawiciele zajmują się badaniem procesów tworzenia i rozumienia tekstów językowych.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji chcemy uczynić różne zagadnienia związane z dialogiem międzykulturowym i międzyreligijnym. Kategorię dialogu i dialogowania rozumiemy bardzo szeroko, podobnie jak pojęcie innego czy Innego, pozostawiając pole do interpretacji dla przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych. Pragniemy zaprosić do dyskusji: językoznawców, kulturoznawców, literaturoznawców, filozofów i teologów. Mamy nadzieję, że spotkanie w Pelplinie wniesie coś nowego do humanistyki, będzie transdyscyplinarne i zgromadzi specjalistów w różnych dziedzinach.

Proponujemy następującą problematykę wystąpień:

 • język tekstów dotyczących dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego;

 • dialog międzyreligijny i międzykulturowy w przestrzeni literackiej i publicznej;

 • kategoria dialogu w literaturze, kulturze, szkole.

Ponadto proponujemy kontynuację innych rozważań rozpoczętych przed dwunastu laty:

 • język jako niezbędny nośnik treści religijnych;

 • język edukacji religijnej, zwłaszcza podręczników do religii;

 • inne zagadnienia związane z nadrzędnym tematem konferencji.

Ze względu na potrzebę pozostawienia czasu na dyskusję czas wygłaszania referatu nie powinien przekroczyć dwudziestu minut. Referaty zostaną opublikowane w punktowanym czasopiśmie naukowym (czasopismo „Język – Szkoła – Religia” znajduje się na liście B ministerialnego wykazu czasopism punktowanych; za publikację w JSR można uzyskać sześć punktów).

Zgłoszenia tematów wystąpień przyjmujemy do 30 kwietnia 2017 r.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i obejmuje zakwaterowanie (jeden nocleg), posiłki i publikację wygłoszonych referatów. Osoby niekorzystające z noclegu wnoszą jedynie opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł.

Opłaty za dodatkowy nocleg wynoszą:

 

 • pokój jednoosobowy – 90 zł ze śniadaniem,

 • pokój dwuosobowy – 110 zł ze śniadaniem.

 

Opłatę można uiścić podczas konferencji lub przekazać na konto:

 

BIURO GOSPODARCZO-FINANSOWE DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

ul. Biskupa Dominika 11

83-130 Pelplin

 

KONTO:

BANK SPÓŁDZIELCZY SKÓRCZ O/PELPLIN

NIP 593 24 42 360

23834200092001564620000001

Noclegi rezerwują organizatorzy w internacie Collegium Marianum, tel. 58 536 49 32 (w dni powszednie od 8.oo do 14.oo).

Aleja Cystersów 2

83-130 Pelplin

Karty zgłoszenia (w załączniku) prosimy kierować do sekretarza konferencji, dr Ireny Chawrilskiej (e-mail: fpojsr@ug.edu.pl), tel. 507140186.

Dokumenty do pobrania

ZałącznikWielkość
PDF icon zaproszenie.pdf284.9 KB
Plik zgloszenie.odt117.29 KB
okładka czasopisma
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Lubiszewska
Treść wprowadzona przez: Ewa Lubiszewska
Ostatnia modyfikacja: czw., 23.03.2017 r., 13:35
Data publikacji: czw., 23.03.2017 r., 13:24

Polski dramat biblijny - call for papers

Biblia w dramacie polskim
 
Gdańsk, 17–18 maja 2017 r.

Biblia wraz z całym bogactwem swej treści jest niezaprzeczalnie żywą tradycją w kulturze polskiej. Na przestrzeni całej historii literatury – od początków rodzimego piśmiennictwa po czasy najnowsze – Biblia funkcjonuje nie tylko jako skarbnica motywów i inspiracji dla kolejnych pokoleń literatów, ale także jako fundament dla działań twórczych na innych polach sztuki.

Świadomi żywej tradycji biblijnej w polskiej kulturze, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej. Jest to już czwarta sesja, jaką organizujemy w Gdańsku na temat obecności dziedzictwa biblijnego w polskiej literaturze. Wcześniejsze konferencje dotyczyły tematyki biblijnej w literaturze polskiej XIX i początków XX wieku, problematyki starotestamentowej oraz zagadnień apokryfów i apokryfizacji w literaturze polskiej. Wszystkie zaowocowały publikacjami. Tym razem współorganizujemy konferencję wraz z  założoną przez prof. dr hab. Marię Jolantę Olszewską Pracownią Historii Dramatu 1864-1939, funkcjonującą przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem konferencji pragniemy uczynić prześledzenie obecności wątków, tematów i postaci biblijnych w polskim dramacie od średniowiecza do współczesności w ich różnorodnych ujęciach i interpretacjach, co pozwoli także na podjęcie dyskusji na temat kierunku rozwoju i ewolucji problematyki biblijnej w polskim dramacie na przestrzeni wieków.

 

Zapraszamy do udziału w tym sympozjum przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych, zainteresowanych tego rodzaju tematyką, w szczególności:

 • literaturoznawców i historyków literatury (Biblia w literaturze polskiej na przestrzeni epok);
 • teatrologów (realizacje sceniczne wątków biblijnych, inscenizacje poruszające tematykę biblijną);
 • językoznawców;
 • teologów (interpretacje dramatów polskich o tematyce biblijnej);
 • filozofów, kulturoznawców, antropologów.

Oczekujemy także na wspólne wystąpienia specjalistów z różnych dziedzin, którzy w ramach jednego referatu naświetlaliby wybrane zagadnienia (np. wspólna wypowiedź teologa i teatrologa, antropologa i literaturoznawcy, kulturoznawcy i historyka dramatu itd.).

 

Prosimy o przysyłanie zgłoszeń (tematu do 31 marca 2017 r. oraz tekstu referatu po konferencji do 31 maja 2017 r.) do na adres e-mail sekretarza konferencji: zurawska.kasia@gmail.com, tel. 509 512 095.

 

Język konferencji: polski
Czas wystąpienia: nie powinien przekraczać 20 minut

Opłata konferencyjna: 450 zł Opłata pokrywa koszty druku monografii pokonferencyjnej, materiałów konferencyjnych, zakwaterowania (jeden nocleg) oraz posiłków. Nie obejmuje kosztów podróży. Osoby niekorzystające z noclegu wnoszą opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł.

Inne szczegóły zostaną podane Państwu w późniejszym terminie.

 

Organizatorzy:

Pracownia Badań nad Biblia w Literaturze Polskiej i Polskim Filmie UG; Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 UW
dr hab. Edward Jakiel prof. UG
mgr Katarzyna Żurawska
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: śr., 09.11.2016 r., 0:10
Data publikacji: śr., 09.11.2016 r., 0:10

Ogólnopolska konferencja naukowa: "KREACJE Ostatnie dwudziestolecie Teatru Wybrzeże (1996-2016)"

Teatr Wybrzeże w Gdańsku

oraz

Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową

KREACJE

Ostatnie dwudziestolecie Teatru Wybrzeże (1996-2016)

14 – 15 października 2016 roku

 

14 października, Wydział Filologiczny UG, aula 1.43

godz. 10.00 – 13.00

 • dr Joanna Puzyna-Chojka, Trans/formacja. Teatr Wybrzeże wobec przemian estetycznych i strukturalnych przełomu wieków
 • dr Barbara Świąder-Puchowska, „Wolność jest męcząca”: między indywidualizmem a eklektyzmem. Dyrekcja Krzysztofa Nazara (1995-2000)
 • Jacek Wakar, Styl reżyserski Krzysztofa Nazara: w stronę teatru totalnego
 • dr hab. Artur Duda, Szekspir według Nazara: HamletRyszard III
 • dr hab. Ewa Nawrocka, Stoppard i inni. Powroty Krzysztofa Babickiego

przerwa na kawę

godz. 13.30 – 16.30

 • prof. dr hab. Jan Ciechowicz, „Teatr dla ludzi” (w przestrzeniach nie-konwencjonalnych). Dyrekcja Macieja Nowaka (2000-2006)
 • dr Paweł Sztarbowski, „My, czyli nowy teatr”. Projekt teatru zaangażowanego
 • dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, W pogoni za „prawdą” – Szybki Teatr Miejski
 • dr Joanna Lisiewicz, Słyszeć, widzieć, nie milczeć. Paweł Demirski i jego demi/dramy
 • dr hab. Magdalena Gołaczyńska, Teatr poza teatrem: spektakle w przestrzeni miasta
 • dr Katarzyna Kręglewska, Hamlet w Stoczni. H. według Szekspira w reż. Jana Klaty – monografia spektaklu

dyskusja

19.00 Mapa i terytorium według Michela Houellebecqa, PREMIERA, reż. Ewelina Marciniak, Teatr Wybrzeże, Duża Scena (obowiązują zaproszenia)

 

15 października, Teatr Wybrzeże

godz. 10.00 – 12.30

 • Jarosław Zalesiński, „Teatr nie-ideologiczny”? Dyrekcja Adama Orzechowskiego (od 2006 roku)
 • dr hab. Elżbieta Mikiciuk, My, współcześni inteligenci. Czechow w czterech odsłonach (Trzy siostry w reż. Krzysztofa Babickiego, MewaPłatonow w reż. Grzegorza Wiśniewskiego, wujaszekwania.txt w reż. Moniki Pęcikiewicz)
 • Hanna Dyktyńska, Reżyser i jego muzy. Joanna Bogacka i Dorota Kolak w teatrze Grzegorza Wiśniewskiego
 • dr Ewelina Damps, Teatr Adama Nalepy (od Grassa do Prusa)
 • dr Anna Bielecka-Mateja, Zniewolony umysł: miłość, wódka, polityka. Broniewski Radosława Paczochy w reż. Adama Orzechowskiego – monografia spektaklu

przerwa na kawę

godz. 13.00 – 14.30

 • Martyna Naumowicz, Portret damy. Doświadczenie kobiecego ciała w spektaklach Eweliny Marciniak
 • Marta Cebera, Najmłodsze pokolenie aktorskie w Teatrze Wybrzeże
 • dr Anna Jazgarska, Lekcje niegrzeczności, czyli Teatr Wybrzeże dla dzieci
 • dr Joanna Puzyna-Chojka, „Kreacja” aktora zbiorowego, czyli o emancypacji widza

przerwa na kawę

godz. 15.00 – 17.00

Teatr artystyczny/ teatr publiczny – alternatywa czy symbioza?

(dyskusja panelowa z udziałem krytyków i dyrektorów Teatru Wybrzeże)

Koncepcja konferencji: dr Joanna Puzyna-Chojka Opieka naukowa: prof. dr hab. Jan Ciechowicz 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: śr., 05.10.2016 r., 16:29
Data publikacji: śr., 05.10.2016 r., 16:29

Sympozjum "Re: Ireneusz Iredyński" 16 stycznia 2016

sympozujm

Pracownia Krytyki Artystycznej (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego) we współpracy z Ośrodkiem Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym (Instytut Badań Literackich PAN) oraz z Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, przy udziale Teatru Wybrzeże oraz Klubu Żak mają przyjemność zaprosić na wydarzenia w ramach przedsięwzięcia zatytułowanego:
 
RE: Ireneusz IREDYŃSKI
 
Szczegółowy program wydarzeń:
 
PIĄTEK 15.01
17.00, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Ratusz Staromiejski – promocja książki Ireneusz Iredyński „Kreacja” z serii „Dramat polski. Reaktywacja” (Wydawnictwo IBL PAN)
 
W 2014 roku ukazał się nowy wybór sztuk Ireneusza Iredyńskiego opracowany i opatrzony wstępem przez Zbigniewa Majchrowskiego, opublikowany przez Wydawnictwo IBL. Jest to szósty tom serii „Dramat polski. Reaktywacja”. W spotkaniu promocyjnym książki udział wezmą: Jacek Kopciński, Zbigniew Majchrowski, Antoni Pawlak i Jarosław Tumidajski.
W ramach wieczoru odbędzie się czytanie performatywne sztuki Ireneusza Iredyńskiego Męczeństwo z przymiarką w reżyserii Jarosława Tumidajskiego, przygotowane przez Teatr Wybrzeże. Wystąpią: Magdalena Boć, Joanna Żóraw, Michał Kowalski, Maciej Szemiel.
Wstęp: wolny
 
SOBOTA 16.01
10.00 – 16.00, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Ratusz Staromiejski
Sympozjum Re: Ireneusz Iredyński
PROGRAM:
10.00-11.30
Zbigniew Majchrowski: „Co słychać?”
Mariusz Kraska: Nieważne, jak było naprawdę? Ireneusza Iredyńskiego kryminalna „zbrodnia”
Katarzyna Szalewska: Ukryty w słońcu - Iredyńskiego rytmoanaliza miasta
Anna Jazgarska: Sam(i) pośród miasta. Iredyński i kino
Dyskusja
12.00-13.30
Joanna Walaszek: Żegnaj Judaszu w reżyserii Konrada Swinarskiego (Stary Teatr 1971)
Jacek Kopciński: Dramatyczne profanacje Iredyńskiego
Ewa Wąchocka: „W zachowaniu człowieka nie ma niczego, co by nie było wyuczone.”
Nieprzystosowani i aktorzy Iredyńskiego
Anna Filipowicz: Uczłowieczenia/zezwierzęcenia, czyli o konstruowaniu świata (wokół słuchowisk Koniec stworzeniaoraz Ibis)
Dyskusja
14.00-15.30
Maciej Dajnowski: "Szalenie Zdolny Kurwipołeć". O Iredyńskim Lem z Mrożkiem
Maksymilian Wroniszewski: Manipulacja - powtórzenie i „diabelskie sztuczki”
Joanna Puzyna-Chojka: „Nikt, czyli Każdy”. O Męce Powtórzenia w Kreacji Ireneusza Iredyńskiego
Katarzyna KręglewskaMęczeństwo z przymiarką – prapremiera sopocka i warszawska odsłona druga
Dyskusja
Konsultanci naukowi sympozjum:
Jacek Kopciński, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym (Instytut Badań Literackich PAN)
Zbigniew Majchrowski, Pracownia Krytyki Artystycznej (Instytut Filologii Polskiej UG)
 
Sekretarz naukowy:
Klaudia Renusch, Pracownia Krytyki Artystycznej (Instytut Filologii Polskiej UG)
 
Wstęp: wolny
 
20.00, Czarna Sala im. Stanisława Hebanowskiego - Teatr Wybrzeże w Gdańsku – Premiera sztuki Ireneusza Iredyńskiego Kreacja w reżyserii Jarosława Tumidajskiego
Kreacji Iredyński podejmuje temat twórczości, tworzenia. Zastanawia się, czy prawdziwe dzieło sztuki może powstać na zamówienie, czy jest to raczej produkt niczym nieskrępowanego, niekontrolowanego natchnienia - natchnienia bliskiego chorobie, może nawet psychozie. Kreacja to bluźniercza Księga Rodzaju, to szydercza Droga Krzyżowa. To współczesny, kameralny Faust à rebours, echo Pigmaliona. To sztuka fascynująca i boleśnie prawdziwa.
Jarosław Tumidajski o spektaklu: „Zanurzając się w tekst Iredyńskiego, opowiemy o samotności artysty, o tragizmie tworzenia. Zderzymy ze sobą dwa żywioły - sztukę i promocję pod wspólnym mianownikiem pojęcia „kreacja". Artysta tworzy dzieło, rynek i krytycy artystę oraz zapotrzebowanie na jego twórczość. Kto więc kreuje, a kto jest kreowany? Kto jest prawdziwym kreatorem? Jakie są zasady tej relacji? Czy w ogóle są jakieś? Do tego starcia Iredyński dopisuje kobietę i alkohol, tworząc brutalny, emocjonalny kwadrat. Ostatecznie najważniejsze okaże się dzieło będące radykalną manifestacją wolnej woli. Tylko czy naprawdę wolnej... Iredyński pisze: „W zachowaniu człowieka nie ma niczego, co by nie było wyuczone. Wszystko jest naśladownictwem, wszystko jest imitacją. W nikim nie ma nic jego wyłącznie własnego". To oczywiście ironia, autor Kreacji bardzo wysoko cenił swoją oryginalność. Ale obserwując współczesność, jej manierę, można mieć wątpliwości, czy ta ironia zostanie usłyszana i zrozumiana. A może dziś te słowa należy rozumieć dosłownie? Iredyński to rasowy prowokator. Wydawać się może, że to pisarz skrajnie pesymistyczny. Jednak to tylko pozór, pierwsze wrażenie. Bo Iredyński to niepoprawny marzyciel, który przekracza wszystkie granice, depcze wszelkie wartości, by tak naprawdę pokazać je, zaakcentować i ocalić." (teatrwybrzeze.pl)
Wstęp: Za okazaniem zaproszenia
 
PONIEDZIAŁEK 25.01
19.00, Klub ŻAK w Gdańsku – PC DRAMA
Czytanie dramatu Ireneusza Iredyńskiego Terroryści w reżyserii Adama Nalepy
Udział wezmą: Mirosław Baka, Piotr Domalewski, Krzysztof Gordon, Justyna Bartoszewicz, Marek Tynda oraz Mateusz Dzierżawski.
Terroryści to sztuka „o przemocy, która tkwi w człowieku, zaszczepiona tam z przyczyn najbardziej humanitarnych, o przemocy, która jest bestią wyżerającą mózg i serce swojego pana". Tak o sztuce wypowiadał się sam autor tuż przed prapremierą w roku 1982. Jak przyznaje Zbigniew Majchrowski we wstępie do najnowszego wyboru dramatów Ireneusza Iredyńskiego, Terrorystów „można oczywiście czytać jako sztukę o dialektyce przemocy. Co najmniej w równym stopniuTerroryści są jednak także sztuką o kuszeniu. Rewolucja, terroryzm, walka z reżimem to dla Numeru Jeden swoiste operations spirituales, „walka o duszę”, zwłaszcza o duszę młodego ideowca (przyczynek do kwestii adorowania młodości w totalitarnych systemach). Skoro jednak nie udaje się posiąść duszy, zawsze jeszcze warto zawładnąć ciałem i wystawić je na pokaz: ubrać trupa w legendę i dać tłumom idola. Iredyński odziera zło z resztek metafizyki, pokazuje triumfującą socjotechnikę. „Ludzie będą defilować przed katafalkiem z otwartą trumną… Potrzeba im bohaterów…”. (klubzak.com.pl)
Sala suwnicowa Klubu ŻAK w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 195/197
Wstęp: 15/10 zł (wymagana rezerwacja).
ZałącznikWielkość
PDF icon kreacja_afisz_b1_2.pdf786.27 KB
PDF icon kreacja_ulotka_a5.pdf522.03 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: śr., 07.09.2016 r., 11:41
Data publikacji: sob., 09.01.2016 r., 0:33

Międzynarodowa konferencja naukowa "Dybuk. Na pograniczu dwóch światów". (19 i 20 listopada od godz.10.00)

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową:

dybuk

dybuk

                  Program do pobrania

 

 

Wystawa: "Dybuk. Na pograniczu dwóch światów"  Muzeum Narodowe w Gdańsku  (20 XI 2015 - 15 II 2016).

wystawa

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: śr., 07.09.2016 r., 11:41
Data publikacji: pt., 13.11.2015 r., 12:12

Beckett Research Group in Gdańsk zaprasza do wzięcia udziału w seminarium "Eksperymenty Becketta"

BECKETT RESEARCH GROUP IN GDAŃSK

Zapraszamy na kolejną edycję gdańskiego seminarium beckettowskiego, które odbędzie się w dniach 17-18 maja 2016 roku w Trójmieście. Tematem przewodnim spotkania będą

EKSPERYMENTY BECKETTA

Zaproszenie kierujemy do osób chcących wziąć udział we wszystkich sesjach seminaryjnych – zależy nam na żywej dyskusji i wzajemnej wymianie myśli. Do uczestnictwa zapraszamy mniej i bardziej doświadczonych badaczy – polonistów, romanistów, anglistów– jak również inspirujących się spuścizną Becketta artystów wszystkich dziedzin sztuki.

Mówiąc o eksperymentach, przyjrzymy się między innymi analogiom i różnicom pomiędzy estetyką Samuela Becketta oraz Tadeusza Kantora, o czym opowie nam David Gothard– niegdyś dyrektor edynburskiego TraverseTheatre i londyńskiego RiversideStudios –  mający doświadczenie pracy z oboma twórcami. W sesji udział weźmie patron honorowy grupy badawczej – wybitny amerykański znawca twórczości Becketta profesor SE Gontarski. Planujemy również dyskusję o twórczości Becketa z polskimi poetami – dotychczas udział w niej potwierdzili Olga Kubińska orazJacek Gutorow. Przewidujemy sesjęBeckett: Nowy Głos, na którą obok pracowników naukowych zapraszamy studentów i doktorantów. Dyskusje prowadzone będą w języku polskim (wtorek) oraz angielskim (środa).

Seminarium odbywać się będzie w ramach festiwalu BETWEEN.POMIĘDZY. Towarzyszyć mu będą spotkania autorskie, happening, warsztaty, przedstawienia oraz inne atrakcje. Koszt uczestnictwa wynosi 300 zł (150 zł dla członków grupy badawczej).  Opłata nie pokrywa kosztów noclegu.

Przewidujemy druk wybranych referatów w tomie Beckett w XXI wieku – rozpoznania pod redakcją Tomasza Wiśniewskiego w ramach serii BETWEEN.POMIĘDZY publikowanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Propozycje zagadnień, które staną się przedmiotem referatów, prosimy przesyłać na adres: beckett@ug.edu.plnie później niż do 1 marca 2016 roku.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: pt., 13.11.2015 r., 20:58
Data publikacji: pon., 09.11.2015 r., 23:13

Gdańska Afera Kryminalna (26 października o 15.00)

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: pt., 23.10.2015 r., 0:07
Data publikacji: pt., 23.10.2015 r., 0:07

Młoda polska w najnowszych badaniach

 
Uniwersytet Gdański Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Polskiej Katedra Historii Literatury

Młoda Polska w najnowszych badaniach.

do udziału w konferencji naukowej Młoda Polska w najnowszych badaniach, która odbędzie się w dniach 15-16 października 2015 r. Celem tego naukowego przedsięwzięcia jest prezentacja najnowszych badań nad literaturą Młodej Polski i dyskusja nad nimi. W ramach tak sformułowanego tematu poruszone zostaną następujące zagadnienia:
- Młoda Polska w kontekście kultury europejskiej;
- filozoficzne i religijne konteksty polskiej literatury przełomu XIX i XX w;
- poezja młodopolska;
- proza Młodej Polski
- dramat i teatr młodopolski;
- czasopiśmiennictwo literackie przełomu XIX i XX wieku;
- zapomniani autorzy, zapomniane dzieła;
- geografia życia artystycznego.
 
Organizatorzy:
 •  • prof. zw. dr hab. Tadeusz Linkner                       
 •  • prof. UG, dr hab. Edward Jakiel

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: śr., 14.10.2015 r., 10:02
Data publikacji: śr., 14.10.2015 r., 10:02

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „... iż swój język mają”

konferencja

 

KATEDRA PRAGMATYKI KOMUNIKACJI I AKWIZYCJI JĘZYKA
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
we współpracy ze 
Związkiem Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku
 
ma zaszczyt zaprosić na
Międzynarodową Konferencję Naukową pt.:
 

„… IŻ SWÓJ JĘZYK MAJĄ” –

W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI  JĘZYKOWEJ

 
która odbędzie się w dniach 15-16 października 2015 r.
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego
 
Dynamiczne transformacje geopolityczne Europy ostatnich dekad, procesy globalizacyjne, prężnie rozwijająca się współpraca narodów, intensyfikacja kontaktów turystycznych, handlowych i naukowych rodzą współcześnie szereg pytań o rolę języka w owych, często skomplikowanych, procesach. Poszukiwanie najskuteczniejszych metod porozumiewania się związane jest dziś z uwzględnieniem bardzo szerokiej perspektywy zagadnień nie tylko językoznawczych, ale i psycholingwistycznych, socjologicznych, kulturowych, zagadnień funkcjonowania jednostek w przestrzeni językowo-kulturowej, nieuchronnie prowadząc do pytania o tożsamość językową – zarówno indywidualną, jak i grupową, narodową. W tym właśnie kontekście warto rozpatrywać zagadnienia współzależności kultury, języka i narodu, a także ich szczególnej roli w budowaniu własnej tożsamości. Język bowiem jest nie tylko narzędziem przekazu informacji, środkiem komunikowania, ale i spoiwem łączącym ludzi we wspólnoty.
 Celem konferencji jest stworzenie nowego forum wymiany myśli, doświadczeń, wyników badań pomiędzy naukowcami, ale także  środowiskami pozaakademickimi w praktyce zajmującymi się zagadnieniami języka, kultury, tożsamości. Dlatego proponowana lista zagadnień obejmuje takie obszary, jak:
 • wzajemne relacje języka i kultury - artefakty, praktyki, pamięć i język,
 • językowe determinanty sposobów konstruowania modelu świata,
 • porozumiewanie się i samookreślenie,
 • język ojczysty a osobowość,
 • kultura – język – dialog kultur,
 • sposoby interpretowania rzeczywistości przez ludzi mówiących różnymi językami,
 • problemy tożsamości językowej mniejszości narodowych,
 • tożsamość kulturowa i językowa jako wynik zachowania dziedzictwa przodków,
 • język a etniczna, religijna, historyczna, terytorialna identyfikacja jednostki,
 • znaczenie znajomości języka obcego w kształtowaniu własnej tożsamości,
 • kompetencja kulturowa w nauce języków obcych,
 • kulturowe konteksty motywacji nauki języków obcych.
Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 400 złotych. W  kwotę wliczone zostały:
 • koszty organizacyjne, publikacja referatów konferencyjnych.
 • obiady w dniach 15 i 16 października 2015 r.
 • wycieczka w dniu 16 października  „Wielokulturowy  Gdańsk”
Przy zaocznym udziale opłata konferencyjna wynosi 250 zł. (koszty publikacji artykułu).
Wpłaty prosimy dokonywać do dnia 31 maja 2015 na konto: 
59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
z dopiskiem: nr subkonta  KF-61-15, imię i nazwisko uczestnika.
Noclegi – w gestii uczestników. Poniżej możliwe opcje:
- Hotel Uniwersytecki (Wydział Prawa i Administracji), opłata orientacyjna 120 zł/doba, konieczność wcześniejszej rezerwacji, tel. (58) 523 29 62).          
- Dom Gości Sióstr Brygidek, blisko UG, http://brygidki.pl/dom-gosci.html
 
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału!
                                                              Z poważaniem
                                                             Komitet organizacyjny
                                                                                  Dr Anna Hau (przewodnicząca)
                                                                                  Dr hab. Żanna Sładkiewicz
                                                                                  Dr Katarzyna Wądołowska-Lesner
                                                                                  Dr hab. Katarzyna Wojan
                                                                                  Dr Ewa Konefał
                                                                                  Dr Wanda Stec
                                                                                  Mgr Doris Wilma
Roland Hau – Przewodniczący Związku Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: pon., 12.10.2015 r., 13:54
Data publikacji: pon., 12.10.2015 r., 13:54