Erasmus | Wydział Filologiczny

Erasmus

Koordynator programu Erasmus: dr Magdalena Horodecka

e-mail:horodecka@ug.edu.pl

adres do korespondencji: Instytut Filologii Polskiej, ul. Wita Stwosza 55,
80-308 Gdańsk
konsultacje: pokój 3.30, budynek Wydziału Filologicznego

 

Erasmus Faculty Coordinator: dr Magdalena Horodecka

e-mail address:horodecka@ug.edu.pl

postal address:Instytut Filologii Polskiej, ul. Wita Stwosza 55, 80-308
Gdańsk

office hours: room 3.30, Institute of Polish Language and Literature, Wita 

Stwosza street, 55

(contact by e-mail to arrange meeting with coordinator)
 
link do strony uniwersyteckiej Erasmusa Recruitment & Admissions 2016/17:

http://www.en.ug.edu.pl/incoming_students/erasmus/recruitment_admissions

 

Lista naszych partnertów wraz z liczbą miejsc wyjazdowych, która przypada na jeden rok akademicki:

 

*1. CZECHY*

> Uniwersytet w Brnie – 2 miejsca

> Uniwersytet w Ostrawie – 1 miejsce

*2. FRANCJA > *Sorbona, Paryż, 1 miejsce

*3*.* NIEMCY > *Uniwersytet w Lipsk - 2 miejsca

*4.  SŁOWENIA > *Uniwersytet w Nowej Goricy – 2 miejsca

*5.  WĘGRY > *Uniwersytet Eotvos Lorand w Budapeszcie – 2 miejsca

*6. TURCJA > *Uniwersytet w Istambule – 2 miejsca


 

* WYPEŁNIONE FORMULARZE REKRUTACYJNE SKŁADAMY W LUTYM KAŻDEGO ROKU
AKADEMICKIEGO DO KOORDYNATORA INSTYTUTOWEGO. WZORY FORMULARZY SĄ NA STRONIE
BIURA WYMIANY STUDENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO.*
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Borkowska
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: pon., 24.10.2016 r., 21:58
Data publikacji: śr., 11.03.2015 r., 22:54

Info for incoming students

Courses taught in our institute: 

http://fil.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_i_katedry/instytut_filologii_polskiej/biezacy_rok_akademicki/plan_studiow

All courses are taught in Polish, here you can find English names of subjects: 

courses

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pt., 12.08.2016 r., 13:02
Data publikacji: sob., 15.02.2014 r., 0:00