Filologia polska - podział na grupy | Wydział Filologiczny

Filologia polska - podział na grupy w roku akademickim 2016/2017

INFORMACJA DLA STUDENTÓW
3 i 5 semestru studiów licencjackich (2 i 3 rok)
oraz
3 semestru studiów magisterskich (2 rok)

 

Szanowni Państwo!

1. Podział na grupy podstawowe („alfabetyczne”) odnosi się do stanu z dnia 30.09.16, zatem do sytuacji wszystkich studentów (z zaliczonym i z niezaliczonym poprzednim semestrem) wymienionych w nagłówku roczników z uwzględnieniem ewentualnej procedury wydłużenia sesji, tudzież możliwości dalszego studiowania z długiem punktowym. Wywieszony aktualnie skład osobowy poszczególnych grup może jeszcze ulec zmianie po ostatecznej weryfikacji danych z dziekanatem i upłynięciu terminu sesji.

2. Zamiana dwojga studentów pomiędzy grupami odbywać się może jedynie wg zasady „głowa za głowę”, którą Państwo już znają [forma elektroniczna – wiadomość od obu osób, lub forma papierowa – z podpisami obu studentów – przekazana dyrektorowi ds. studenckich].

3. Termin zgłaszania ewentualnych zamian (z ważnych względów osobistych, z powodu trybu studiów, itp.) upływa w najbliższą środę, tj. 5 października 2016 r.

NOWY PODZIAŁ NA GRUPY W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016:

I rok pierwszego stopnia

II rok pierwszego stopnia

III rok pierwszego stopnia

 

I rok drugiego stopnia

II rok drugiego stopnia

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: sob., 01.10.2016 r., 13:21
Data publikacji: sob., 01.10.2016 r., 10:37