Polskie Towarzystwo Neofilologiczne Koło Gdańsk | Wydział Filologiczny

Motywowanie przez działanie – potencjał dydaktyczny LAPBOOKS

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne Koło przy Uniwersytecie Gdańskim zaprasza nauczycieli języków obcych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponad-gimnazjalnych na seminarium metodyczne:

Motywowanie  przez  działanie – potencjał  dydaktyczny  LAPBOOKS  

 
 
PROGRAM SEMINARIUM
 
10.00 - 11.00           Lapbooks  na lekcjach języka obcego  - wprowadzenie
                                 dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska  (Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG)   
                                
Czym są lapbooki ?  W jaki sposób mogą urozmaicić nauczanie języka obcego?
 
Krótko mówiąc, lapbooki to książki, które tworzą nasi uczniowie.
Lapbooki stanowią również innowacyjne podejście do nauczania i organizacji pracy na lekcji.
 
Na czym polega atrakcyjność pracy z lapbookami?
 
Lapbooki to coś więcej niż książki – to interaktywne materiały edukacyjne zaprojektowane przez naszych uczniów. Uczniowie nie tylko utrwalają słownictwo i gramatykę oraz doskonalą sprawności językowe, ale także uczą się pracy w grupie, rozwijają logiczne i twórcze myślenie.
Lapbooki wspierają całościowy rozwój ucznia, pozwalają na wykształcenie  wielu ważnych                w dzisiejszym świecie kompetencji, takich jak, umiejętności zarządzania projektem:
od pomysłu i wyboru współpracowników, poprzez zbieranie informacji, szczegółowe planowanie, wykonanie projektu oraz jego prezentację.
Jednym słowem, lapbooki to pomysł na lekcje, podczas których uczniowie są aktywni, zmotywowani do nauki i … mogą mieć poczucie dobrze wykonanej pracy.    
 
 
WARSZTAT
11.30 - 13.00 Tworzymy własnego  lapbook’a mgr Magdalena Buda (Kreatywna Pedagogika, Szkoła Podstawowa nr 52, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Happy Kids
 
Seminarium, na które zapraszamy, to nie tylko omówienie pracy z lapbookami,
ale przede wszystkim sesja praktyczna, czyli możliwość doświadczenia nowej metody poprzez stworzenie własnego lapbooka! Przygotowaliśmy wszystkie niezbędne materiały, aby w czasie warsztatów zamienić je w książki.
 
W tym krótkim wprowadzeniu użyliśmy angielskie słowo  lapbook  niemal we wszystkich przypadkach. Mam nadzieję, że podczas warsztatów uda nam się wspólnie zaproponować  polski odpowiednik.
 
Seminarium jest nieodpłatne. Po zakończeniu wydawane będą zaświadczenia uczestnictwa.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: śr., 23.03.2016 r., 14:13
Data publikacji: śr., 02.12.2015 r., 11:02

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne na Wydziale Filologicznym

PTN Koło w Gdańsku  jest regionalnym oddziałem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego (www.poltowneo.org). Zostało ono powołane na wniosek członków założycieli w składzie dr Ewa Andrzejewska, mgr Martin Blaszk, mgr Mariola Bogucka, dr Jolanta Hinc,   dr Beata Karpińska-Musiał, dr Hadrian Lankiewicz oraz mgr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska  w dniu 27. 06. 2012 r. i utworzone na mocy uchwały Nr 1/2012 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego z dnia 10 lipca 2012 r.


 
SPRAWOZDANIE Z I SEMINARIUM METODYCZNEGO PTN GDAŃSK

Rola nauczyciela - mentora w procesie kształcenia i doskonalenia nauczycieli języków obcych

 
 
W dniu 20 kwietnia 2013 odbyło się pierwsze seminarium metodyczne zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Neofilologiczne Koło Gdańsk. Seminarium zapoczątkowało cykl dorocznych (wiosennych i jesiennych) spotkań, których celem jest wymiana doświadczeń oraz współpraca w zakresie zagadnień związanych z dydaktyką języków obcych.
W seminarium wzięło udział ponad 30 osób, głównie nauczycieli języków obcych ze wszystkich typów szkół, ale także pracowników Wydziału Filologicznego UG. Spotkanie odbywało się w auli 43 budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 238a.
Wykłady na temat wiodący poprzedziło przedstawienie zarysu historii powstania i działalności Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego oraz prezentacja zamierzeń i celów PTN Koła Gdańsk przy Wydziale Filologicznym UG. Kolejne wystąpienia obejmowały zagadnienia nowych regulacji prawnych dotyczących organizacji praktyk pedagogicznych (dr Ewa Andrzejewska, Instytut Filologii Germańskiej), sztuki obserwacji (mgr Mariola Bogucka, Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej) oraz udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej (dr Jolanta Hinc, dr Adam Jarosz, Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej). 
Seminarium przebiegało w przyjaznej i koleżeńskiej atmosferze, towarzyszyły mu ożywione dyskusje zarówno podczas wykładów jak i podczas przerw. Okazane zainteresowanie otwiera drogi do dalszych wspólnych działań nauczycieli języków obcych i PTN Koła w Gdańsku.
 
W październiku 2013 roku zapraszamy na kolejne II SEMINARIUM METODYCZNE!
 
Materiały do pobrania:
 
PTN Koło w Gdańsku działa w ramach zadań statutowych Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego definiowanych jako:  „ popularyzowanie i rozwijanie wiedzy o językach i kulturach nowożytnych, w ujęciu teoretyczno-praktycznym, zwłaszcza w dziedzinie dydaktyki językowej, ze szczególnym uwzględnieniem wartościowych ustaleń naukowych oraz nowatorskich rozwiązań praktycznych” (Statut Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego § 6.). Szczegółowe cele PTN Koła w Gdańsku obejmują następujące działania:
 
  • Wymiana  doświadczeń  pomiędzy dorobkiem teoretycznym i praktycznym glottodydaktyków poszczególnych filologii Wydziału Filologicznego UG oraz dyscyplin pokrewnych (nauk pedagogicznych, psychologicznych); 
 
  • Integracja środowiska nauczycieli  języków obcych oraz środowiska nauczycieli akademickich (glottodydaktyków) UG poprzez organizowanie regionalnych konferencji oraz współpracę w ramach projektów badawczych (badania własne nauczycieli, udział nauczycieli w badaniach i projektach UG);
 
  • Promocja nauczania języków obcych poprzez organizowanie przez pracowników UG otwartych wykładów i seminariów dla uczniów z uwzględnieniem znajomości więcej niż jednego języka obcego (np. dla uczniów  klas bilingwalnych, uczniów szkół podstawowych);
 
  • Popularyzacja nowych tendencji w glottodydaktyce; organizowanie warsztatów dydaktycznych, inicjowanie współpracy nauczycieli- otwarte lekcje, hospitacje.
 
W ramach działalności PTN Koła w Gdańsku organizowane są wiosenne i jesienne seminaria dla nauczycieli języków obcych prowadzone przez pracowników UG. Informacje o seminariach dydaktycznych przekazujemy na adres szkół oraz za pośrednictwem stron internetowych Uniwersytetu Gdańskiego i Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 02.12.2015 r., 11:18
Data publikacji: wt., 02.04.2013 r., 0:00