Stypendia Rektora | Wydział Filologiczny

Stypendium Rektora UG 2016/2017

Jednolity tekst Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG można pobrać:

http://arch.ug.edu.pl/pl/administracja/_upload/akty_normatywne/3055/files/REGULAMIN_przyznawania_pomocy_materialnej_studentom_UG_od_29_07_2016.pdf

Wzór wniosku o przyznanie stypendium Rektora (załącznik 1).

Studenci roku II i III składają wniosek z wpisaną przez studenta średnią. Średnią ocen dziekanat potwierdzi sam.

Studenci roku I studiów drugiego stopnia – wraz z wnioskiem składają indeks ze studiów pierwszego stopnia bądź w przypadku jego braku WYKAZ OCEN z III roku studiów z dziekanatu swoich studiów pierwszego stopnia.

UWAGA! Student może ubiegać się o otrzymanie świadczenia na jednym kierunku, nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku. Wyjątek stanowią studia drugiego stopnia, rozpoczęte w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Wnioski należy składać w Dziekanacie ds. Socjalnych, ul. Wita Stwosza 51, pokój 162.

(poniedziałek, wtorek, piątek w godzinach 10.00-13.00, czwartek w godzinach 10.00-15.00) lub przesłać pocztą pod adres: Dziekanat ds. Socjalnych, Wydział Filologiczny, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk.

Wnioski niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. O przyjęciu dokumentów decyduje data wpłynięcia, a nie nadania.

 Uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższymi zmianami:

1)      zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 100/R/16 z dnia 17 października 2016 roku w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. studentów dla rozpatrywania odwołań od decyzji wydziałowych komisji stypendialnych na okres kadencji 2016-2020

http://arch.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=3053

2)      zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 101/R/16 z dnia 17 października 2016 roku w sprawie rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Kompetencje do przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów przekazuje się Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Od decyzji Odwoławczej Komisji Stypendialnej dotyczących  stypendium Rektora dla najlepszych studentów przysługuje wniosek do Odwoławczej Komisji Stypendialnej o ponowne rozpatrzenie sprawy.

http://arch.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=3054

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: wt., 28.02.2017 r., 11:04
Data publikacji: śr., 27.08.2014 r., 11:17