Filologia angielska, specjalność przetwarzanie języka naturalnego - stacjonarne II stopnia | Wydział Filologiczny

Filologia angielska, specjalność przetwarzanie języka naturalnego

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Filologia angielska
Rok akademicki: 2017/2018

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Prowadzący z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym z dziedziny językoznawstwa i informatyki (współpraca z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki UG) oraz nowych technologii; międzyinstytutowa współpraca naukowa i dydaktyczna; nowocześnie wyposażone laboratoria; wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus; nauka innych języków obcych; współpraca z firmami IT; warsztaty prowadzone przez pracowników/praktyków z firm zewnętrznych, publikacje studenckie w czasopismach polskich i zagranicznych.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Firmy i korporacje zajmujące się tworzeniem i wprowadzaniem nowych technologii, które wykorzystują język naturalny (np. aplikacje telefoniczne, inteligentne domy, komunikatory różnego typu) oraz firmy zajmujące się pracą nad sztuczną inteligencją.
 

Kryteria przyjęć

FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalność przetwarzanie języka naturalnego
studia prowadzone przez Wydział Filologiczny i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Test pisemny z języka angielskiego (na poziomie CAE/CPE). Punktacja – max 150 pkt.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 21 listopada 2016 roku, 9:33