Specjalności | Wydział Filologiczny

Specjalności na studiach II stopnia

z

Studia stacjonarne

Kierunek
Specjalność
AMERYKANISTYKA
 • bez specjalności
FILOLOGIA ANGIELSKA
 • translatoryczna
 • nauczycielska (2 specjalizacje literaturoznawcza, językoznawcza)
FILOLOGIA GERMAŃSKA
 • translatoryczna
 • nauczycielska
FILOLOGIA KLASYCZNA
 • studia klasyczne
 • studia renesansowe (specjalizacja nauczycielska na studiach klasycznych i renesansowych)
FILOLOGIA POLSKA
 • nauczycielska
 • krytyka artystyczno-literacka
 • edytorska 
 • nauczanie języka polskiego jako obcego
FILOLOGIA ROMAŃSKA
 • bez specjalności
FILOLOGIA ROSYJSKA
 • lingwistyczna
 • nauczycielska
KULTUROZNAWSTWO
 • kultura audiowizualna
 • zarządzanie kulturą
LINGWISTYKA STOSOWANA
 • translatoryczna
LOGOPEDIA
 • neurologopedia
 • wczesna interwencja logopedyczna
SKANDYNAWISTYKA
 • translatoryczna
 • studia regionalne
SLAWISTYKA
 • językoznawczo-translatoryczna
 • literaturoznawczo-kulturoznawcza
TEATROLOGIA
 • dramaturgiczno-krytyczna
 
Studia niestacjonarne
Kierunek
Specjalność
FILOLOGIA ANGIELSKA
 • translatoryczna
 • nauczycielska  (specjalizacje literaturoznawcza i  językoznawcza)
FILOLOGIA GERMAŃSKA
 • translatoryczna
 • nauczycielska
 • biznesowo-gospodarcza
FILOLOGIA POLSKA
 • nauczycielska
 • wiedza o filmie
 • krytyka artystyczno-literacka
 • retoryczna (public relations)
 • edytorska
FILOLOGIA ROMAŃSKA
 • translatoryczna
 • komunikacja kulturowa
FILOLOGIA ROSYJSKA
 •  translatoryka i język biznesu
 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 15.02.2017 r., 10:11
Data publikacji: czw., 04.03.2010 r., 0:00