Nowy kierunek: stacjonarne II stopnia | Wydział Filologiczny

Nowy kierunek: stacjonarne II stopnia

z

Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej studia stacjonarne II stopnia rusza na Wydziale Filologicznym Wydziale Filologicznym od roku akademickiego 2017/2018. To studia prowadzene we współpracy z Gdyńską Szkołą Filmową, o profilu praktycznym: kształcące w zakresie realizacji form audiowizualnych i animacji kultury filmowej,  teoretyczno-historycznym. Kierunek jest jednym z dwóch beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach którego Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowanie na utworzenie Laboratorium Symulacji Nagrań Telewizyjnych i Dokumentacji Filmowej. Laboratorium będzie obsługiwać znaczną część warsztatów realizacji krótkich form audiowizualnych. W ramach studiów studenci odbędą trzymiesięczną praktykę zawodową: na planie filmowym, praktykę realizacyjną lub animacyjną. Absolwenci kierunku będą przygotowani do pracy w firmach i instytucjach zajmujących się organizacją i ekonomiką produkcji filmowej i telewizyjnej, animacją i upowszechnianiem kultury filmowej, edukacją filmową, a także promocją filmu w mediach (telewizji, portalach internetowych, wydawnictwach). Będą mogli również zająć się dziennikarstwem filmowym lub ogólniej – kulturalnym, archiwistyką filmową oraz badaniami naukowymi w dziedzinie historii i teorii kina. Liczne warsztaty przygotowują z kolei do realizacji indywidualnych projektów artystycznych w dziedzinie filmu, reportażu telewizyjnego lub sztuki nowych mediów.

Zapraszamy na Wiedzę o filmie i kulturze audiowizualnej na Wydziale Filologicznym UG!

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 12 czerwca 2017 roku, 9:50