Dni otwarte Wydziału Filologicznego | Wydział Filologiczny

Dni otwarte Wydziału Filologicznego

z
DNI OTWARTE
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
4 dni: 31 marca 2017, 3, 20, 24 kwietnia 2017
Poznaj naszą ofertę: 23 kierunki * 100 specjalności * 23 języki
Wydarzenia/Warsztaty/Gry/Wykłady
31 marca - Dzień Anglisty, Amerykanisty i Tłumacza/ Dzień Romanisty, Iberysty i Filologa klasycznego
3 kwietnia - Dzień Germanisty, Lingwisty i Tłumacza/ Dzień Polonisty, Logopedy i Kaszubisty
20 kwietnia - Dzień Filmoznawcy i Kulturoznawcy/ Dzień Rusycysty i Sinologa
24 kwietnia - Dzień Skandynawisty i Slawisty/ Dzień Teatrologa i Menedżera instytucji artystycznych
 
PROGRAM
31 marca 2017
Dzień Anglisty, Amerykanisty i Tłumacza
Godzina
 
Sala
ul. Wita Stwosza 51
Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Adres: Gdańsk, ul. Wita Stwosza 51, III piętro
Kierunki: Amerykanistyka, Filologia angielska, Translatoryka anglistyczna, Przetwarzanie języka naturalnego
Zapisy w sekretariacie Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki w godz. 8.00-15.00 do 24.03.2017
Telefon: +48 58 523 30 49, +48 58 523 30 50 E-mail: sekretariatiaa@ug.edu.pl
9.30-10.00
019 Sala teatralna
 
Miłość w czasach rynkowych dr Andrzej C. Leszczyński
10.00-11.00
019 Sala teatralna
Stories for the future –prof. David Malcolm, dr Monika Szuba, dr Tomasz Wiśniewski
11.00-13.15
III piętro
Gra uniwersytecka – uczestnicy wykonują zadania na 10 stacjach w różnych częściach budynku
13.15-14.30
019 Sala teatralna

Who wants to be a millionaire? UG edition. Wykład interaktywny doktorant Łukasz Gabarkiewicz 

 
Dzień Romanisty, Iberysty i Filologa klasycznego
Godziny
 
Sala
 
Katedra Filologii Klasycznej
Adres: Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55, III piętro
Kierunki: Filologia klasyczna, Studium humanitatis-tradycje cywilizacji europejskiej
Instytut Filologii Romańskiej
Adres: Gdańsk, ul. Wita Stwosza 51, II piętro
Kierunki: Filologia romańska, Iberystyka
Zapisy w sekretariacie Instytutu Filologii Romańskiej w godz. 8.00-15.00 do 24.03.2017
Telefon: +48 58 523 30 39 E-mail: filkdb@ug.edu.pl
9.00-10.00
s. 4.68
Wita Stwosza 55
Po co demokracja? Antyczne korzenie współczesnych sporów politycznych – dr hab. Bogdan Burliga, prof. nadzw.
10.10-11.10
s. 264
ul. Wita Stwosza 51

Ameryka Łacińska. Tygiel kultur, dr Nora Orłowska

11.20-12.20
s. 377
ul. Wita Stwosza 51
Le français sans frontières/ Francuski bez granic, doktorantka Joanna Kowalewska
Zróżnicowanie języka francuskiego we Francji, Belgii, Kanadzie. Słów kilka o kreolskim, regionalizmach we Francji i galicyzmach w języku polskim)
12.30-13.30
s. 377
ul. Wita Stwosza 51
Tłumaczenie nazw własnych w literaturze fantastycznej, doktorantka Joanna Kowalewska
Warsztaty na podstawie popularnych powieści Harry Potter, Gra o Tron, Wiedźmin, Ellana.
 
3 kwietnia 2017
Dzień Germanisty, Lingwisty i Tłumacza
Godziny
 
Sala
ul. Wita Stwosza 51
Instytuty: Filologii Germańskiej oraz Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki
Adres: Gdańsk ul. Wita Stwosza 51, I piętro
Kierunki: Filologia germańska, Lingwistyka stosowana i translatoryka
Zapisy na wydarzenia Dnia Germanisty (godz. 9.00-11.10) w sekretariacie Instytutu Filologii Germańskiej w godz. 8.00-15.00 do 27.03. 2017
Telefon: +48 58 523 30 29 E-mail: sekger@ug.edu.pl
Zapisy na wydarzenia Dnia Lingwisty i Tłumacza (godz. 11.20-13.30) w sekretariacie Instytutu Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki w godz. 8.00-15.00 do 27.03. 2017
Telefon: +48 58 523 30 37 E-mail: d.pokora@ug.edu.pl
9.00-10.00
163
Germanista nauczyciel dr Magdalena Rozenberg (40 osób)
  • Maski – pokaz slajdów z zajęć „Interkulturowa dydaktyka języka” – dr Magdalena Rozenberg
  • Prezentacja projektu „Mini-Deutsch”. Nauka języka niemieckiego dla 5-latków – dr Magdalena Rozenberg
  • Od Rammsteina na germanistykę. Dlaczego specjalizacja nauczycielska?  – studentka I-I  Aleksandra Pyka
Quiz „Deutschland” – studenci I-II (grupa nauczycielska)
 
10.10-11.10
170
Germanista badacz – Dominika Janik, Agata Połom (40 osób)
Kariera zawodowa germanisty nie ogranicza się do wyboru pomiędzy pracą nauczyciela lub tłumacza. Reprezentanci Koła Naukowego KOMMERS opowiedzą, jak połączyć pasję do języka niemieckiego z zainteresowaniem historią, polityką, kulturą i sztuką. Dowiesz się:
  • jakie informacje o życiu dawnych mieszkańców Gdańska można odnaleźć zbiorach gdańskich dokumentów życia społecznego
  • jak w pracy germanisty wykorzystywać wiedzę z innych dziedzin nauki
  • z jakimi wyzwaniami musi się zmierzyć naukowiec badający historyczne dokumenty.
Odnajdziesz w sobie żyłkę detektywa lub odkrywcy historii i zmierzysz się z interpretacją dokumentów sprzed dziesiątek lat.
11.20-12.20
266
Moc w języku, czyli o tym, co to jest lingwistyka stosowana dr Grzegorz Grzegorczyk
Celem i wartością warsztatu jest wskazanie Tobie, jak wiele można osiągnąć dla siebie i innych za pomocą tego co i jak mówimy i piszemy. Dowiesz się więc, jak bardzo praktyczny wymiar może mieć studiowanie i świadomość tego, co powszechnie nazywamy językiem.
12.30-13.30
266
What is Modern English? Culture, Society and Language in Britain today – dr Ross Aldridge
This presentation will discuss and explain aspects of non-standard English, such as slang, used in Britain today. Modern variations of British English show the importance of sociolinguistics, culture and identity.
 
Dzień Polonisty, Kaszubisty i Logopedy
 
Sala
Instytut Filologii Polskiej
Adres: Gdańsk ul. Wita Stwosza 55, II piętro
Kierunki: Filologia polska, Nauczanie języka polskiego jako obcego, Etnofilologia kaszubska
Zapisy na zajęcia w Instytucie Filologii Polskiej godz. 8.00-15.00 do 27.03. 2017
Telefon: 58 523 21 85 E-mail: doma.sobieraj@gmail.com
Katedra Logopedii
Adres: Gdańsk ul. Wita Stwosza 58
Kierunek: Logopedia
Zapisy na zajęcia w Katedrze Logopedii w godz. 8.00-15.00 do 27.03. 2017
Telefon: 58 523 23 63 E-mail: seklog@ug.edu.pl
9.00-13.30
Parter
ul. Wita Stwosza 55
Stoisko konsultacyjne kierunku logopedia. Sprawdzian przydatności do zawodu logopedy!
9.00-10.00
s. 101b
ul. Wita Stwosza 58
Katedra Logopedii
Warsztaty z emisji i higieny głosu – dr Grzegorz Kołodziej
10.10-11.10
s. 101b
ul. Wita Stwosza 58
Logopedia specyfika kierunku i studiowania – dr Anna Walencik-Topiłko
Prezentacja działalności Naukowego Koła Logopedów
11.20-12.20
1.43
ul. Wita Stwosza 55
Instytut Filologii Polskiej
Prezentacja kierunków: Filologia polska, Etnofilologia kaszubska oraz specjalności Nauczanie języka polskiego jako języka obcego
12.30-13.30
 
3.60
3.67
3.3
Warsztaty:
  • Krótka lekcja języka kaszubskiego.
  • Poetyka, retoryka, semiologia – polonista w żywiole reklamy.
  • Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie. I speak Polish! uczymy jak uczyć polskiego.
 
20 kwietnia 2017
Dzień Filmoznawcy i Kulturoznawcy
Godziny
Sala
ul. Wita Stwosza 55
Instytut Badań nad Kulturą
Adres: Gdańsk ul. Wita Stwosza 55, III piętro
Kierunki: Kulturoznawstwo i Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
Zapisy w sekretariacie Instytutu Badań nad Kulturą w godz. 8.00-15.00 do 14.04.2017
Telefon: +48 58 523 22 31 E-mail: kultura@ug.edu.pl
9.00-9.30
aula 1.43 
Prezentacja kierunków: Kulturoznawstwo, Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
9.45-10.45
III piętro
Warsztaty kulturoznawcze i filmoznawcze (trzy kulturoznawcze, dwa filmoznawcze))
11.00-11.40
aula 1.43 
Performans studentów kulturoznawstwa, Festiwal filmów 1-minutowych, głosowanie na nagrodę publiczności
11.45-12.40
III piętro
Warsztaty kulturoznawcze i filmoznawcze (równolegle w trzech grupach dla każdego kierunku)
12.45
aula 1.43 
Ogłoszenie wyników festiwalu filmów, zakończenie dnia
 
Dzień Rusycysty i Sinologa
Godziny
Sala
ul. Wita Stwosza 51
Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich
Adres: Gdańsk ul. Wita Stwosza 51, II piętro
Kierunki studiów: Sinologia, Filologia rosyjska, Rosjoznawstwo, Studia wschodnie
Zapisy w sekretariacie Instytutu Rusycystki i Studiów Wschodnich w godz. 8.00-15.00 do 14.04.2017
Telefon: +48 58 523 30 38 E-mail: ifilsl@ug.edu.pl
9.00-9.30
023
Symbolika państwowa Rosyjskiej Federacji (mini wykład, quiz) – mgr Irina Antonienko
09.45-10.15
023
Rosjoznawstwo – wiedza i perspektywy – dr Katarzyna Arciszewska
10.30-11.15
023
Russian print: co jest modne? – dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. nadzw. 
11.30-11.45
023
Rosyjska nuta – występ wokalny studentów filologii rosyjskiej
11.45-12.30
023
Tajemnicza Azja – dr Przemysław Sieradzan
12.45-13.30
023
Warsztaty sinologiczne: znaki, tradycje, podróże – studenci III roku sinologii
 
24 kwietnia 2014
Dzień Slawisty i Skandynawisty
Godziny
 
Sale
ul. Wita Stwosza 51
Instytut Skandynawistyki
Adres: Gdańsk ul. Wita Stwosza 51, I piętro
Kierunki: Skandynawistyka (4 ścieżki językowe: szwedzka norweska, duńska i fińska)
Zapisy na Dzień Skandynawisty w sekretariacie Instytutu Skandynawistyki w godz. 8.00-15.00 do 19.04.2017
Telefon: +48 58 523 30 30 E-mail: finsk@ug.edu.pl
Katedra Slawistyki
Kierunki: Slawistyka, Studia bałkańskie
Zapisy na Dzień Slawisty w sekretariacie Katedry Slawistyki w godz. 8.00-15.00 do 19.04.2017
Telefon: +48 58 523 30 37 E-mail: d.pokora@ug.edu.pl
9.00-10.00
022
Dzień Skandynawisty
Finlandia w pigułce (35 osób)
Gdzie mieszka św. Mikołaj? Jakie są zasady jednej z najpopularniejszych dyscyplin sportowych w Finlandii (wyścigu z żoną na plecach)? Dlaczego opowieści o Muminkach mimo, że powstały w Finlandii, zostały napisane po szwedzku? Czy język fiński jest naprawdę tak trudny? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań padną na warsztatach „Finlandia w pigułce”. Studenci specjalności fińskiej serdecznie zapraszają!!
10.10-11.10
022
Nordycka fonetyka na wesoło (do 60 osób)
Program warsztatów językowych:
- przedstawienie brzmienia i wymowy poszczególnych języków (uczestnicy warsztatów będą zgadywać, który język nordycki słyszą)
- dziwne litery w alfabetach skandynawskich – jak je wymówić?
 - nauka prawidłowej wymowy powszechnie znanych w Polsce nazw firm i instytucji oraz imion i nazwisk znanych osób (sportowców, polityków)
 - skandynawski puryzm językowy, przykłady własnych nazw zamiast używanych
w innych krajach zapożyczeń z angielskiego czy greki i łaciny – który kraj jest pod tym względem najbardziej ortodoksyjny, a który najbardziej liberalny?
11.20-12.20
259
Studenci tłumaczą literaturę skandynawską (60 osób)
W czasie spotkania Koło Tłumaczy Literatur Skandynawskich udowadnia, że już na pierwszych latach studiów można zmierzyć się literaturą Skandynawii
11.00-15.00

ul. Wita Stwosza 55, sala 1.48 (parter.

Dzień Slawisty

Słowiański Escape Room. Chatka Baby Jagi. Czas odgadywania zagadek w pokoju będzie trwał około 15 minut dla grupy 5 osób:

1 grupa: 11:00 - 11:25
2 grupa: 11:30 - 11:55
3 grupa: 12:00 - 12:25
4 grupa: 12:30 - 12:55
5 grupa: 13:00 - 13:25
6 grupa: 13:30 - 13:55
7 grupa: 14:00 - 14:25
8 grupa: 14:30 - 14:55

Zaprasza koło naukowe Kreatywna Słowiańszczyzna.

12.30-14.00
027
Warsztaty translatoryczne (15 osób)
Warsztaty translatoryczne dla licealistów ze znajomością języka angielskiego będą obejmowały część teoretyczną oraz kilka ćwiczeń praktycznych, ilustrujących różne zagadnienia dotyczące przekładu. Ćwiczenia będą polegały na tłumaczeniu krótkich tekstów (haseł reklamowych, poezji, żartów słownych itp.) z angielskiego na polski lub z polskiego na angielski. 
 
Dzień Teatrologa i Menedżera instytucji artystycznych
Godzina
Sala
 
Adres: Gdańsk ul. Wita Stwosza 55, II piętro
Kierunki: Wiedza o teatrze, Teatrologia, Zarządzanie instytucjami artystycznymi
Zapisy w sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej w godz. 8.00-15.00 do 19.04.2017
Telefon/fax: +48 58 523 21 85 E-mail: polsek@ug.edu.pl
9.00-10.00
Hol główny
ul. Wita Stwosza 55
Zorientuj się na teatr - teatralna gra terenowa (30 osób)
10.10-11.10
Hol główny
ul. Wita Stwosza 55
Zorientuj się na teatr - teatralna gra terenowa (30 osób)
Jak to naprawdę było za czasów Szekspira? Lekcja szekspirowska - doktorantka Marta Nowicka
11.20-12.20
Hol główny
ul. Wita Stwosza 55
Zorientuj się na teatr - teatralna gra terenowa (30 osób)
Jak to naprawdę było za czasów Szekspira? Lekcja szekspirowska - doktorantka Marta Nowicka
12.30-13.30
Sala teatralna
ul. Wita Stwosza 51
 
Oto jest pytanie...! - pokaz artystyczny studentów Zarządzania Instytucjami Artystycznymi
z
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 marca 2017 roku, 14:17