Konferencja „Dni Arktyczne: Grenlandia i Laponia w literaturze, malarstwie i filmie”

czwartek, 31 lipca 2014 roku, 9:23

CALL FOR PAPERS

KonferencjaDni Arktyczne: Grenlandia i Laponia w literaturze, malarstwie i filmie

Uniwersytet Gdański, Katedra Skandynawistyki
1 i 2 grudnia 2014
 
 
Wobec wzmożonego zainteresowania Arktyką w Polsce w ostatniej dekadzie Katedra Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej konferencji „Dni Arktyczne: Grenlandia i Laponia w literaturze, malarstwie i filmie”. Arktyka była co prawda niejednokrotnie tematem spotkań polskich naukowców, ale w tych rozważaniach występuje  deficyt szeroko pojętej refleksji kulturoznawczej, która objęłaby takie aspekty jak literatura, sztuki plastyczne, film, muzyka, religioznawstwo – analizowane zarówno z perspektywy współczesnej, jak i historycznej. Do dyskusji zapraszamy badaczy różnych dziedzin. Mamy nadzieję, że konferencja stanie się forum wymiany myśli między badaczami polskimi i skandynawskimi.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.09.2014.
Informacja o przyjęciu zgłoszenia ; 10.10.2014.
 
Opłata konferencyjna: 100 zł (pokrywa przerwy kawowe, lunch oraz materiały konferencyjne)
Organizatorzy nie zapewniają noclegu.
 
 
Wypełniony formularz zgłoszenia prosimy przesłać do:
Maria Sibińska: films@univ.gda.pl lub
Agata Lubowicka: finalu@univ.gda.pl

 

Konferencja Naukowa Religijność Czesława Miłosza

poniedziałek, 13 października 2014 roku, 12:27

Uniwersytet Gdański - Instytut Filologii Polskiej - Katedra Historii Literatury

zapraszają  na

Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową

Religijność Czesława Miłosza

Gdańsk, 23 -24 października 2014 r. w sali Rady Wydziału 1.48.
 
KOMITET ORGANIZACYJNY
prof. UG dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk
prof. UG dr hab. Elżbieta Mikiciuk
mgr Anna Radzewicz-Bork
mgr Maria Szoska

 

O konferencji „Tekst jako kultura. Kultura jako tekst”

środa, 7 maja 2014 roku, 15:18
Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego
i Translatoryki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej
Uniwersytetu Gdańskiego
ma zaszczyt zaprosić
na II międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową
z cyklu

„TEKST JAKO KULTURA. KULTURA JAKO TEKST”,

która odbędzie się w dniach 20-21 października 2014 roku w budynku Uniwersytetu Gdańskiego.
Formuła konferencji daje możliwość interdyscyplinarnego rozpatrzenia dwóch priorytetowych obiektów współczesnej nauki humanistycznej – tekstu i kultury. Spodziewamy się, że temat przyciągnie specjalistów z różnych dziedzin, w tym lingwistyki, translatoryki i kulturoznawstwa, co pozwoli na całościowe ujęcie tytułowych zagadnień oraz zaowocuje ciekawą dyskusją.
Proponowane bloki tematyczne:
  • tekstotwórcza rola kultury 
  • tekst: semantyka i struktura 
  • tekst i dyskurs w przestrzeni kulturowej
  • metodologia i mechanizmy interpretacji i rozumienia tekstów kultury
  • tekst kultury w trakcie nauczania języków obcych
  • kultura jako tłumaczenie
  • etnokulturowa przestrzeń tekstu
Języki robocze konferencji: polski i rosyjski.
Chętnych do wzięcia udziału w konferencji prosimy o zgłoszenie tematu referatu wraz z tezami w terminie do 30 czerwca 2014 roku. Przewidywany koszt udziału w konferencji wynosi 300 zł (dla uczestników zagranicznych – 75 euro). Opłata konferencyjna obejmuje koszty organizacyjne oraz dofinansowanie druku tomu.
 
Zapraszamy do udziału w konferencji –
Komitet Organizacyjny:
prof. UG, dr hab. Zoja Nowożenowa
prof. UG, dr hab. Alicja Pstyga
dr Tatiana Siniawska-Sujkowska (sekretarz)